Hoe bereikt een custom install systeem een goede weergave?

 

Binnen deze toepassing worden de luidsprekers in de wand of het plafond geïntegreerd, wat een belangrijk effect heeft op de afstraling van het geluid.

In sommige opzichten is het een voordeel: door het ontbreken van een behuizing is er geen afbuiging rond de kast en er kan zich een bruikbare ruimte achter de luidspreker bevinden om de laagweergave te verbeteren. In andere opzichten moeten we rekening houden met potentiële nadelen:

de wand, bijvoorbeeld, zal vaak met de luidspreker meetrillen, waardoor verkleuring ontstaat of de luidsprekers moeten op minder ideale plaatsen worden gemonteerd, waardoor men verzekerd moet zijn van een brede afstraling vanuit de as van de weergever.

Luidsprekers voor weergave buitenshuis is een categorie waarin men bijzondere aandacht moet besteden aan de klank. Er zijn, in tegenstelling tot weergave in een gesloten ruimte, geen zes reflecterende oppervlakten, maar vaak slechts twee – de grond en een muur – zodat de lage tonen niet worden vastgehouden en versterkt en zijn zonder reflectie de hoge tonen ook beperkt tot de directe omgeving van de luidspreker.

Veel installaties, voorzien van ingebouwde luidsprekers, worden gebruikt in openbare ruimten en is de verstaanbaarheid van spraak van het allergrootste belang.