Selecta-mount

Niet alle luidsprekers kunnen zomaar worden geplaatst waar de gebruiker ze wil. Normale vrijstaande luidsprekers kunnen door ongewenste ‘grensinvloeden’ schade oplopen, bijvoorbeeld in het geval van bevestiging aan de muur. Dit leidt tot ‘basverkleuring’ en een onnatuurlijke basrespons.

KEFs innovatieve Selecta-mount systeem maakt gebruik van een slim intern koppelsysteem voor het automatisch aanpassen van het scheidingsfilter, afhankelijk van hoe de luidspreker is bevestigd. Dit levert de vrijheid om de luidsprekers te plaatsen waar u maar wil, en u kunt daarbij nog steeds genieten van een prachtig geluid.
 

Selecta-mount

Dit levert de vrijheid om de luidsprekers te plaatsen waar u maar wil, en u kunt daarbij nog steeds genieten van een prachtig geluid. Animatie Afspelen >
 
 
 
Het geluid van een luidspreker zal afhangen van waar deze staat in relatie tot de grenzen van de ruimte. Indien een luidspreker wordt verplaatst vanaf een vrijstaande plek en aan een muur wordt bevestigd, dan zal het geluid op de luisterplek aanzienlijk anders klinken. Geluid, dat anders zou afbuigen naar de achterzijde van de luidspreker, wordt meteen naar voren weerkaatst, wat interferentie met de directe output van de drivers veroorzaakt.

Het aan de muur bevestigen van een luidspreker produceert het bekende ‘comb filtering’ effect –alternerende constructieve en destructieve interferentie met het directe signaal. Dit is afhankelijk van het faseverschil tussen directe en door de muur weerkaatste componenten. Een output minder dan 200Hz wordt verhoogd tot een maximum van net iets minder dan 6dB. Bij ongeveer 400Hz is de muur weerkaatsing niet in fase met het directe signaal en ontstaat er een daling in responsresultaten. Bij circa 650Hz is het verschil in padlengte gelijk aan een hele golflengte. We zien dan ook een piek in de respons.

Akoestieke respons van de KEF KHT9000, gemeten op 1m in een vrijstaande ruimte (blauwe curve), en aan de muur bevestigd (grijs).

Er worden daarom extra filterelementen aan het ‘Selecta-mount’ scheidingsfilternetwerk van de luidspreker toegevoegd, ter compensatie van de verandering in respons wanneer de luidspreker aan de muur wordt bevestigd. De stijging in response lift van 80 tot 200Hz is het belangrijkste aspect dat in alle ‘Selecta-mount’ systemen is verbeterd. Ook bij de KHT9000 is de piek bij 650Hz verbeterd. De stijging in respons onder 80Hz wordt niet gefilterd, aangezien dit een extra basextensie levert zonder de driver excursie te beïnvloeden. De daling bij 400Hz blijft helaas wel bestaan, omdat het erg moeilijk is dit op een uitwisselbare manier te verbeteren.
 

Akoestieke respons van de KEF KHT9000 gemeten op 1m in een vrijstaande ruimte (blauwe curve) en aan de muur bevestigd (grijze curve) met de muurfilter in circuit.

In de Selecta-mount systemen wordt de muurfilter automatisch gebruikt indien de luidspreker aan de bijhorende muursteun is bevestigd. Bij plaatsing op de oorspronkelijke staander is de muurfilter overbodig. De klant hoeft niets uit te wisselen.