Welkom bij myKEF
Aanmelden

Haal het meeste uit uw KEF-ervaring.

Hoogwaardige KEF-ervaringen. Extra voordelen.

Account aanmaken

KEF PRIVACY BELEID

PRIVACY BELEID

KEF PRIVACY BELEID

PRIVACY BELEID

KEF PRIVACY BELEID

PRIVACY BELEID

Privacy is altijd de eerste prioriteit van KEF, om de rechten en gegevens van onze klanten te beschermen. Dit privacybeleid ("Beleid") verklaart de verwerking van Persoonsgegevens en Niet-persoonsgegevens die betrekking hebben op elk individu in verband met de omgeving van KEF, die onder meer maar niet uitsluitend onze producten, website, mobiele applicatie, winkelbezoeken, interactie op het social media platform, SMS en fysieke locaties omvat, zoals een beursstand en winkel ("Omgeving van KEF" of "Middelen van KEF"). Deze omgevingen worden beheerd door GP Acoustics International Limited en/of samen met haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "KEF", "wij", "ons" of "onze"), zoals vermeld in paragraaf 15 van dit beleid.

KEF verplicht zich tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving waarbinnen wij opereren, en wanneer wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en verwerken. In dit Beleid worden de algemene voorwaarden voor de verwerking van Persoonsgegevens uiteengezet, terwijl aanvullende voorwaarden voor toegang en gebruik voor specifieke regio's worden vermeld in paragraaf 16 van dit Beleid.

Voortdurend zullen wij ons Privacybeleid herzien en onze privacycontroles controleren om de Persoonsgegevens te beschermen met de verzekering van het recht van de betrokkene. Daarom behouden wij ons het recht voor om de bepalingen van dit Beleid te allen tijde te herzien en te wijzigen. Klanten wordt geadviseerd om dit Beleid van tijd tot tijd te herzien. Wij zullen ook de toepasselijke klanten via mogelijke kanalen op de hoogte brengen van de wijzigingen die zijn aangebracht in het Beleid met de mogelijkheid om hun toestemming voor het Privacybeleid in te trekken.

1. UW RECHT ALS BETROKKENE

U kunt uw recht uitoefenen om te weten of wij uw Persoonsgegevens bewaren, welk type Persoonsgegevens wordt bewaard en verzoeken om toegang tot, correctie van, of verwijdering van uw Persoonsgegevens die door ons worden bewaard. Wij zullen u een antwoord geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. KEF kan weigeren dergelijke informatie te verstrekken in beperkte omstandigheden onder de toepasselijke lokale wetgeving. U kunt dergelijke verzoeken of vragen richten aan onze Data Manager op data@kef.com indien u dat wenst:
 • toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens, waarvoor wij een redelijke vergoeding kunnen vragen om aan uw verzoek te voldoen;
 • onjuiste Persoonsgegevens over u te corrigeren;
 • alle Persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verwijderen;
 • uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens door ons in te trekken (het intrekken van uw toestemming kan echter gevolgen hebben voor uw toegang tot en gebruik van onze App en/of Website);
 • de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons te beperken of er bezwaar tegen te maken,
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit indien wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving(en) schenden.

2. VERWERKING EN VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die een persoon individueel kunnen identificeren en omvatten, zonder beperking, naam, e-mail- en/of postadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, geboortedatum, geslacht, creditcardnummer, facturerings- en/of andere contactinformatie. KEF zal uw Persoonsgegevens alleen verwerken, verzamelen en opslaan onder een van de volgende redelijke rechtvaardigingsgronden:
 • Toestemming: U heeft KEF uitdrukkelijk toestemming gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken, te verzamelen en op te slaan voor het aangegeven doel.
 • Uitvoering van een contract: KEF verwerkt, verzamelt en bewaart uw Persoonsgegevens ten behoeve van het aangaan of uitvoeren van een contract met u, mits u het contract hebt aanvaard en deze Persoonsgegevens vrijwillig aan ons hebt verstrekt.
 • Gerechtvaardigd belang: Het is noodzakelijk voor KEF om uw Persoonsgegevens te verwerken, te verzamelen en op te slaan om redelijkerwijs het belang van KEF en een gelieerde derde partij te behartigen, onder de omstandigheden dat dit niet zwaarder weegt dan uw fundamentele rechten en vrijheden.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen: Het is noodzakelijk voor KEF om uw Persoonsgegevens te verwerken, te verzamelen en op te slaan om te voldoen aan wettelijke/reglementaire verplichtingen van landen waar KEF actief is.

3. WELKE EN HOE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN U WORDEN VERZAMELD

Hieronder volgen de meest voorkomende situaties waarin wij uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen en opslaan, en door gebruik te maken van de Website en/of App en/of het bezoeken van Fysieke Locaties van KEF, stemt u ermee in dat wij uw Persoonsgegevens via de volgende middelen verzamelen, hoewel deze middelen niet uitputtend zijn:
 • registratie om de App en/of Website te gebruiken;
 • het browsen, gebruiken, aankopen van producten, aanmelden voor nieuwsbrieven van KEF via de App en/of Website en/of anderszins gebruikmaken van de diensten van KEF via de App en/of Website;
 • het bezoeken van KEF's verkooppunten en marketing campagnes;
 • bezoek de sociale media van KEF platforms, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Website, Facebook- of Instagram-pagina's van KEF en het creëren van door gebruikers gegenereerde inhoud op die platforms (zoals opmerkingen, discussies, vind-ik-leuks, privéberichten, etc.);
 • het bezoeken van KEF's sociale media platforms om met ons te communiceren over eventuele vragen;
 • indiening van enquêtes en/of vragenlijsten (bv. via webformulieren op de Website) en deelname aan verkoopacties;
 • registratie voor productgaranties en onderhoudsdiensten;
 • verzoeken om klantenservice of andere hulp op de App en/of Website;
 • contact met ons op te nemen via e-mail, post, fax of elk ander communicatiemiddel.
Voor elke verzameling van persoonsgegevens van een derde partij zal KEF ernaar streven zich te houden aan het privacybeleid van de betreffende derde partij en de toepasselijke lokale wettelijke vereisten. Dit omvat ook de persoonsgegevens die worden verzameld van sociale mediaplatforms, en KEF zal alleen die Persoonsgegevens verzamelen en opslaan die wij door deze sociale mediaplatforms mogen verzamelen.

3.1 PERSOONSGEGEVENS DIE RECHTSTREEKS VAN U ZIJN VERZAMELD 

accordion open
Categorie Verwerkte data Verzamel kanalen Doel Rechtvaardiging
Lidmaatschap, Klantenservice en Relatiebeheer Gegevens Naam, E-mail, Geboortedatum, Telefoonnummer, Geslacht, Woonadres, Wachtwoord, Aankoopgegevens, gebruik, Enquêteresultaten, Klanten feedback KEF-website
KEF APP
KEF's fysieke locatie
Registreren, verifiëren en beheren van uw account op de App en/of Website. Het samenstellen, onderhouden en bijwerken van onze database van gebruikers op de App - Uitvoering van een contract
- Toestemming
Neem contact met ons op voor elke ondersteuning of klantenservice zoals adres vragen van klanten. - Gerechtvaardigd belang
-Toestemming
Klantrelatiebeheer (zoals het uitvoeren van consument-tevredenheidsonderzoeken) alsmede andere administratieve doeleinden die noodzakelijk worden geacht in het legitieme belang van de klant in verband met de App en/of Website en/of KEF’s Fysieke Locaties. [KL3][AS3] - Toestemming
Communicatie over wijzigingen in ons beleid of onze algemene voorwaarden (AV). Het opsporen, onderzoeken en voorkomen van activiteiten die in strijd kunnen zijn met ons beleid of AV. - Gerechtvaardigd belang
Online, Aankoop en Website-ervaring Naam, E-mail, Creditcardgegevens, Afleveradres, Telefoonnummer, Factuurnummer, Besteldatum, Cookies KEF-website
KEF's fysieke locatie
Het verwerken van uw inkooporders (hetzij op de Website, op de fysieke locaties van KEF of anderszins) en het zo nodig contact met u opnemen over uw inkooporders en de levering van de gekochte goederen. - Uitvoering van een contract
KEF-website Uw inlogtoegang en -ervaring op de Website te vergemakkelijken, onder meer door het gebruik van cookies, zoals hierboven beschreven, bijv. uw ingelogde identiteit vast te stellen en te behouden, zodat u gemakkelijk op de Website kunt surfen, er toegang toe hebt en houdt. - Toestemming
Het verkrijgen van verschillende soorten demografische informatie van onze Website, die wij gebruiken om betere goederen en/of diensten aan te bieden, te controleren, aan te passen, te verbeteren, te onderhouden en optimaliseren. - Toestemming
Analyse en ervaring Aanpassing
(zoals beschreven in 8)
Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID KEF-website Het creëren van klantprofielen en het maken van analyses[KL4] [AS5] van activiteitsgegevens voor het gebruiken, controleren, aanpassen, verbeteren, onderhouden en optimaliseren van de KEF omgeving en kwaliteit van goederen en dienstverlening. - Toestemming
Beleving producten en mobiele toepassingen
KEF App Verbinden van de KEF App met extern muziek streaming platform. - Toestemming
Productondersteuning en Verbetering Naam, E-mail, Telefoon, Aankoopdatum, Product-ID, Verkoper, Aankoopprijs, Verblijfsadres, Apparaat informatie, Gebruikspatronen, Geolocaties, Enquêteresultaten, IP-adres, Cookies, Firmwareversie van de speaker, Regio, Beschrijving van gebruikersvragen, Afbeelding, Video, Serienummer, Speaker logs, App-logs KEF-website
KEF APP
KEF's fysieke locatie
Registreren voor productgarantie, onderhoudsdiensten voor producten en technische ondersteuning voor klanten. - Uitvoering van een contract
Vragen van klanten verzamelen, diagnoses stellen en feedback geven. - Toestemming
App en productverbetering. - Gerechtvaardigd belang
Beheer van speakersystem Speaker MAC-adres (om te identificeren), KEF ID[KL6] [AS7] [AS8] KEF Speaker en Product Uitvoeren analyses om de veiligheid van het apparaat, de essentiële werking, de controle en het onderhoud te garanderen. - Gerechtvaardigd belang
Marketing Campagne
(zoals beschreven in hoofdstuk 5)
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Social media-accountgegevens, Geboortedatum, Geslacht, Leeftijd, Adres, Enquêteresultaten KEF-website
KEF APP
KEF's fysieke locatie
Bijhouden wedstrijden, competities en promoties, en het meedelen van een gewonnen prijs. - Toestemming
Ontvangst KEF's update die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot promotie, korting en nwe producten. - Toestemming
Communiceren over uw account en het sturen van informatie over onze producten en diensten, alsmede over de functies van de Website. - Toestemming
Het nakijken, verbeteren en versterken van onze marketingstrategieën, reclame, promotiemateriaal en inhoud van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het formuleren en/of uitvoeren van marktanalyses en marktonderzoek, zoals interviews en focusgroepen. - Toestemming
Geolocatie & Apparaat Identificatie
(zoals beschreven in hoofdstuk 6)
IP-adres (beperkt tot algemene locatie-identificatie), MAC-adres KEF App Aanbieden lokale muziek streaming service op basis van uw locatie. - Gerechtvaardigd belang
- Toestemming
Verbinding KEF Apps met KEF-producten om het product te initialiseren en aan te passen. - Gerechtvaardigd belang
- Toestemming
Controle van en auto-instelling van de Wi-Fi-, kanaal- en stroom van de KEF-apparaten op basis van locatie. - Naleving van wettelijke verplichtingen

3.2 PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD VAN DERDEN

accordion open
Categorie Verwerkte gegevens Verzamel kanalen Doel Rechtvaardiging
Interactie met sociale media Naam, E-mail, Telefoonnummer, Accountgegevens sociale media, Geboortedatum, Geslacht, Leeftijd, Adres, Enquêteresultaten De sociale media kanalen en pagina's van KEF, met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Instagram. Vragen beantwoorden via het social media platform; of communiceren met klanten die KEF bereiken via sociale media kanalen. - Toestemming
Lid worden, volgen, becommentariëren, plaatsen of delen van materiaal op het sociale media kanaal van KEF. - Gerechtvaardigd belang
Het bezoeken van de platforms met behulp van ‘creating user-generated content’ op de platforms. - Gerechtvaardigd belang
Campagnes van derden Naam, E-mail, Telefoonnummer, Accountgegevens sociale media, Geboortedatum, Geslacht, Leeftijd, Adres, Enquêteresultaten Websites van derden, sociale media pagina’s en fysieke locaties Ontvangst van KEF's updates die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot promotie, korting en nieuwe producten. - Toestemming
Gegevens van zakenpartners (bijv. distributeur/e-franchise) Naam, E-mail, Telefoonnummer, Accountgegevens sciale media, Geboortedatum, Geslacht, Leeftijd, Adres, Enquêteresultaten, Factuurnummer, Besteldatum Databank van zakenrelaties Productaankopen, -ondersteuning en -marketingactiviteiten voor betrokkenen die hun verzoeken via distributeurs/e-franchisenemers indienen. - Uitvoering van een contract
-Toestemming

4. VERWERKING EN VERZAMELING VAN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

"Niet-persoonlijke gegevens" omvatten geaggregeerde en/of automatische informatie die is verzameld over het gebruik van de middelen van KEF of over een groep of categorie gebruikers, waarvan de individuele identiteiten met de daarbij behorende identificeerbare informatie afzonderlijk zijn opgeslagen, en zijn vervangen door een automatisch gegenereerde ID ("KEF ID") om KEF ID-profielen te creëren voor verdere verwerking. KEF heeft zich redelijke inspanningen getroost om het gebruik en de overdracht van KEF ID-profielen te regelen, zoals toegangscontrole, encryptie en contractuele overeenkomsten, om te voorkomen dat personen aan de hand van deze niet-persoonsgebonden gegevens kunnen worden geïdentificeerd. KEF verplicht zich met de grootst mogelijke inspanning te voorkomen dat een individu kan worden geïdentificeerd aan de hand van de verzamelde niet-persoonlijke gegevens, tenzij het legitieme belang van KEF of het belang van de betrokkene dit vereist. Wij en/of onze gegevensverwerkers (die namens ons niet-persoonlijk identificeerbare gegevens verwerken) kunnen ook niet-persoonlijke gegevens bewaren om activiteitenlogs te vormen en diagnostische gegevens kunnen automatisch worden verzameld wanneer u gebruik maakt van de middelen en producten van KEF. Het kan voor ons verplicht zijn om sommige van deze niet-persoonlijke gegevens te verzamelen om de goede werking van deze middelen en producten te waarborgen.

Aangezien deze worden beschouwd als niet-persoonsgegevens, voor zover de wetgeving van bepaalde rechtsgebieden dit toestaat, mag dit Beleid ons verzamelen, gebruiken en verstrekken van niet-persoonsgegevens niet beperken of beperken. Om de behandeling en verwerking van gegevens die betrekking kunnen hebben op een betrokkene transparant te maken, wordt hieronder de verwerking van niet-persoonsgegevens geïllustreerd.

4.1 NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD

accordion open
Categorie Verwerkte gegevens Verzamelkanalen Doel
Essentiële gegevens van het speakersysteem (Vereist voor de basisfunctionaliteit van de speaker) Temperatuur van het apparaat, Energiebeheer van het apparaat, MAC-adres (om de speaker te identificeren), KEF ID, Firmware-versie, Status firmware-update, Productiebatch, Regio

naam van het apparaat, de geolocatie informatie en andere unieke apparaat kenmerken van het apparaat dat toegang heeft tot de App en/of Website, browsing voorkeuren zoals regio, taal instellingen, etc., en de gebruikte App versie.
KEF Speaker Bewaking van de prestaties van het systeem en registratie van eventuele kritieke prestatieproblemen. Deze informatie helpt ons bij de productverbetering en klantenondersteuning.
App-gebruikersgedrag (optioneel) KEF ID, App-versie, Speaker firmware-versie, Speaker MAC-adres, Regio, Gebruikte bronnen door de tijd, Speaker inschakelduur, Volume instellingen per bron, Afstandsbediening interactie, Kleur, EQ voorkeursinstellingen, Speaker instellingen. KEF App Beter inzicht verschaffen in de wijze waarop onze gebruikers omgaan met onze speaker en app Dit zal helpen onze huidige app en ons toekomstige aanbod te verbeteren.
Algemene luidsprekeranalyse KEF ID, Firmware-versie, MAC-adres (om uw luidspreker te identificeren), Gebruikte bronnen in de tijd, Inschakelduur van de luidspreker, Volume-instellingen per bron, Interactie met afstandsbediening, Luidsprekerkleur, Luidsprekerinstellingen KEF Luidspreker Beter inzicht verschaffen in hoe onze gebruikers omgaan met onze luidspreker. Dit zal helpen om onze huidige luidspreker en ons toekomstige productaanbod te verbeteren.
Informatie over de muziek die via de App wordt afgespeeld, zoals de tracks en het type bestandn dat is afgespeeld, de naam van de mediaserver, de muziekbron, de afspeeltijd, enz. KEF App
KEF Speaker

Beleving producten en mobiele toepassingen Applicatie-aanpassing zoals App Home Scherm Instellingen, Speaker EQ Instellingen KEF App Het opslaan en ophalen van voorkeur aanpassingsfuncties van de App.

Informatie over uw gebruik van de App en/of Website zoals maar niet beperkt tot de specifieke acties op de App en/of Website, het aantal terugkerende of nieuwe bezoeken, statistieken over de bezochte en doorverwezen pagina's, een leesgeschiedenis van de pagina's die u heeft bekeken, gebruikte zoektermen en zoekresultaten, fout- en crashstatistieken, verkeersgegevens (zoals tijd en datum van toegang); KEF App
KEF-website
De informatie in de logboeken van de luidspreker en/of de KEF App te gebruiken als aanvulling op de bugrapporten die door de gebruikers worden ingediend en die door de ontwikkelaars worden gebruikt om bugs en crashes van de luidspreker en/of het product van KEF te behandelen en op te lossen.

5. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ DIRECT MARKETING

Wij zijn ook voornemens uw Persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing, maar wij zullen dit niet doen zonder uw voorafgaande toestemming. Uw uitdrukkelijke toestemming voor direct marketing is verplicht voor ons om marketingmateriaal aan u te leveren.

Onze direct marketing activiteiten in het algemeen worden gedefinieerd als KEF Updates, die communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS, App-meldingen en/of andere mobiele communicatie-applicaties (zoals WhatsApp, WeChat en/of Line) kunnen omvatten over de omgeving van KEF en onze producten, diensten, nieuwsbrieven, evenementen, wedstrijden, enquêtes, aanbiedingen en promoties in verband met de door ons geleverde audio- en/of elektronische goederen en diensten.

Wanneer u zich voor het eerst registreert voor een account op de Website en/of de App of wanneer u voor het eerst uw persoonsgegevens aan ons verstrekt op de fysieke locaties van KEF of via andere communicatiemiddelen zoals e-mail, verzoeken wij u, indien u niet wilt dat uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, het selectievakje waarmee u zich kunt aanmelden voor onze nieuwsbrieven en/of direct marketing activiteiten, niet aan te vinken.

U kunt ook van gedachten veranderen en ons verzoeken u geen direct marketingmateriaal/communicatie meer te sturen of uw Persoonsgegevens niet meer te gebruiken of te verstrekken voor direct marketingdoeleinden door de opt-out/uitschrijfmogelijkheid te volgen die in ons marketingmateriaal wordt geboden of door ons een e-mail te sturen op data@kef.com. Wij zullen, zonder kosten voor u, binnen 7 werkdagen gehoor geven aan uw verzoek om ervoor te zorgen dat u niet wordt opgenomen in toekomstige direct marketing promoties.

6. VERWERKING EN VERZAMELING VAN BRONLOCATIEGEGEVENS

Bij toegang tot de bronnen van KEF kunnen IP-adres locatie tracking of andere middelen van technologieën worden gebruikt om informatie over de huidige locatie van uw apparaat te bepalen en te verzamelen, mits de functie voor locatie tracking op het apparaat is ingeschakeld. Deze geolocatiegegevens worden anoniem verzameld in een vorm waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De huidige locatie van uw apparaat wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen en wordt door de App en/of Website gebruikt om u bepaalde inhoud te tonen die aan de betreffende locatie is gekoppeld, en om de eerste installatie van de producten van KEF te vergemakkelijken. De basis van uw locatie wordt verzameld op grond van bepaalde wettelijke vereisten in specifieke jurisdicties of wordt beschouwd als verplicht voor het leveren van KEF's diensten voor productgebruik.

Als u ervoor kiest om uw op locatie gebaseerde zoekopdrachten op te slaan in uw geschiedenis, slaan wij dergelijke informatie op onze servers op. Daarnaast wordt alleen generieke locatie zoals land of regio verzameld met het doel zoals hieronder geïllustreerd:
 • Aanpassen en verstrekken van relevante informatie die op u betrekking heeft.
 • Verbeter uw browse-ervaring.
 • Verbeter uw browse-ervaring af volgens uw regio.
 • Behandel uw vraag en bied klantenondersteuning via onze regionale vertegenwoordiger.

Een klant kan er altijd voor kiezen om het delen van locatiegegevens te beperken door de functie voor het volgen van de locatie op het apparaat en/of de browser op elk gewenst moment uit te schakelen. Het uitschakelen van de locatietrackingfunctie heeft geen invloed op uw toegang tot of gebruik van de bronnen van KEF, maar kan leiden tot informatie en inhoud die minder relevant is voor uw locatie.

7. GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw mobiele apparaat wanneer u de App of Website bezoekt, en zij registreren uw voorkeuren en acties wanneer u dezelfde App of Website bezoekt. Wij gebruiken cookies om het gebruik van en het surfgedrag op de App en/of Website te volgen, alsmede om het verkeer te monitoren, om de App te onderhouden en te verbeteren, en om uw surfervaring op de App en/of Website aan te passen, te verbeteren en te optimaliseren om het voor u gemakkelijker en/of handiger te maken om te gebruiken. Voor details over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij u naar ons Cookie Beleid.

8. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ GEAUTOMATISEERDE VERWERKING

Wij zijn voornemens uw gebruiksgedrag te verzamelen ten behoeve van automatische verwerking, met inbegrip van maar niet beperkt tot profilering en automatische besluitvorming. De automatische verwerking wordt gebruikt om het service- en productaanbod van KEF te optimaliseren en uw ervaring als klant te verbeteren.

Wanneer u onze App en/of Website gebruikt, kunnen wij uw gebruiksgedrag verzamelen op basis van uw betrokkenheid bij verschillende elementen, zoals inschrijving op klantendiensten en aankoopfrequentie, en gebruiksprofielen creëren die geen individuele identiteiten met identificeerbare informatie bevatten. De geanalyseerde resultaten van uw gebruiksgedrag zullen ons helpen vorm te geven aan de manier waarop wij u een meer op maat gemaakte online ervaring kunnen bieden.

KEF hecht waarde aan uw eigen voorkeur voor de wijze waarop u uw dienst wilt laten aanpassen. U kunt ons verzoeken om uw gebruiksgedrag niet langer te gebruiken voor automatische verwerking door een e-mail te sturen naar data@kef.com. Wij zullen, zonder kosten voor u, binnen 7 werkdagen gehoor geven aan uw verzoek.

9. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS VAN/AAN DERDEN

KEF verplicht zich alle maatregelen te nemen om uw Persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te houden. KEF wisselt geen Persoonsgegevens uit, noch geeft zij deze door aan derden voor welk doel dan ook, inclusief direct marketing. Het delen, verkopen, overdragen, verstrekken, verhuren of verhandelen van Persoonsgegevens is niet toegestaan, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen of met een wettelijke basis in overeenstemming met de vereisten onder de toepasselijke wetgeving, behalve om contractuele verplichtingen uit te voeren, inkooporders te vervullen, door ons gerechtvaardigd belang, onder de voorwaarde van KEF dat al of substantieel al onze activa worden verkocht/overgedragen aan een andere partij, of op verzoek van overheidsinstanties.

Met inachtneming van gerechtvaardigde en wettelijke gronden, kunnen wij uw Persoonsgegevens overdragen van/aan derden en zullen wij u hiervoor alleen om toestemming vragen indien dit vereist is door uw lokale wetgeving. Deze partijen zullen uw Persoonsgegevens alleen voor en namens ons verwerken zoals uiteengezet in dit Beleid of vereist door de lokale wettelijke vereisten en zullen uw Persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. Zij zijn ons een geheimhoudingsplicht verschuldigd en wij eisen dat zij contractueel overeenkomen om uw Persoonsgegevens te bewaren, te verwerken en te gebruiken in overeenstemming met dit Beleid en in overeenstemming met onze instructies. In alle omstandigheden waarin derden optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, dient de gebruiker zich ervan bewust te zijn dat naar het respectieve privacybeleid van die derden moet worden verwezen.

Hoewel de derden de Persoonsgegevens alleen mogen verwerken zoals uiteengezet in Hoofdstuk 3, kan er aanvullende verwerking en verzameling van Persoonsgegevens plaatsvinden als de klant zich abonneert op of gebruik maakt van verdere diensten van deze derden, waarvoor KEF niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, aangezien wij geen controle hebben over hoe de derde uw Persoonsgegevens zal gebruiken, verwerken of delen. Vandaar dat, indien een gebruiker op een andere manier gebruik maakt van de diensten van derden dan het doel dat in Sectie 3 is vermeld, het ten zeerste wordt aangeraden om hun respectievelijke privacybeleid te lezen en goed te keuren, alvorens een verbinding te maken met de diensten van derden van KEF.

9.1. LIJST VAN DERDEN

accordion open
Categorie
Verwerkte gegevens
Doel
KEF gelieerde ondernemingen
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Adres, Factuurnummer, Besteldatum, Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID.
Financiële en boekhoudkundige doeleinden; beantwoording aan het doel van afdeling 3.
E-Commerce Platform en technologieleverancier
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Adres, Factuurnummer, Besteldatum, Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID.
Uitvoering verkoopgerelateerde activiteiten en/of aanbieding van producten te koop met het doel uw aankooporders te verwerken, te leveren, de marketingcampagnes uit te voeren, evenals alle andere doeleinden namens KEF zoals gespecificeerd in Sectie 3 hierboven.
Voorschot en betaling (mogelijke begunstigden: Klarna, Splitit)
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Adres, Factuurnummer, Besteldatum, Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID.
Zorg voor een betalingsregeling met afbetalingsopties via service voor de afwikkeling van inkooporders.
Opslag en logistiek bij derden
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Adres, Factuurnummer, Besteldatum, Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID.
De levering regelen van de goederen die in de KEF omgeving is gekocht.
Fraudepreventie (mogelijke ontvanger: Signify)
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Adres, Factuurnummer, Besteldatum, Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID.
Fraude of beveiligingsproblemen opsporen, voorkomen of aanpakken; bescherming van KEF tegen inbreuken.
Platform voor sociale media (mogelijke begunstigden: Facebook, Apple en Google)
Account-ID van sociale media, digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID.
Verbinding KEF account of App met dergelijke diensten van derden om in te loggen.
Gebruikersauthenticatiedienst
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Adres, Factuurnummer, Besteldatum, Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID.
Verifieer uw identiteit op de App of website van KEF.
Tools voor gedragsanalyse
Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID.
Verkrijging van niet-persoonlijk identificeerbare demografische informatie; beheren, onderhouden en/of verbeteren van de App en/of Website.
Product reparatie
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Adres, Factuurnummer, Besteldatum, Digitale identificatiecode zoals een IP-adres of een cookie-ID.
Verlenen van reparatiediensten en klantcontact voor follow-up en dienstverlening.
Uitbestede Klantenservice
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Adres, Factuurnummer, Besteldatum
Bieden van klantenservice diensten om de vraag van de klant op te pakken.
Erkende dealer
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Adres, Factuurnummer, Besteldatum
Verkoop- en aftersalesdiensten voor KEF-producten.
Distributeurs
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Adres, Factuurnummer, Besteldatum
Beheer van de bevoorrading en distributie van KEF-producten, en verlening van klantenservicediensten.
Marketingbureaus en consultants
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Accountgegevens sociale media, Geboortedatum, Geslacht, Leeftijd, Adres, Enquêteresultaten
Het voeren van de  marketingcampagnes van KEF; onze marketingstrategieën, reclame, promotiemateriaal en inhoud van de KEF omgeving herzien, verbeteren en versterken.
Uitbestede 
applicatie verkopers
Naam, E-mail, Telefoonnummer, Accountgegevens sociale media, Geboortedatum, Geslacht, Leeftijd, Adres, Enquêteresultaten
Het bieden van ondersteuning en onderhoud aan de app en/of website van KEF
Home Automation Service
Naam, Adres, Emailadres, Telefoonnummer, Social media account
Sluit producten aan op home automation toepassingen en/of -producten.
Opmerkingen: KEF zal met de beste inspanning de bovenstaande lijst voortdurend herzien en bijwerken om de meest recente informatie over gegevensoverdracht te verstrekken. Wijziging van dienstverlener/derde partij kan plaatsvinden met inachtneming van de informatiebeveiliging en het rechtmatige belang van de betrokkene.

10. PRIVACY VAN KINDEREN

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 15 jaar of van personen die in het land waarin zij wonen nog niet meerderjarig zijn. Als u denkt dat wij onopzettelijk dergelijke informatie hebben verzameld, neem dan contact met ons op via data@kef.com, zodat wij onmiddellijk toestemming van de ouders kunnen krijgen of de informatie kunnen verwijderen.

11. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij nemen redelijke administratieve, fysieke en elektronische maatregelen om uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging. Fysieke kopieën van uw Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in afgesloten kasten op een veilige locatie met beperkte toegang. Elektronische kopieën van uw Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die door ons en/of onze externe dienstverleners worden onderhouden, die zich op veilige locaties bevinden en worden beschermd door adequate maatregelen voor gegevensbeveiliging. Uw Persoonsgegevens zullen in gecodeerde vorm worden opgeslagen achter een firewall die ontworpen is om toegang van buiten ons netwerk te blokkeren.

Hoewel wij ons best doen om uw Persoonsgegevens te beveiligen zodra wij ze hebben ontvangen, kan geen enkele beveiligings- of encryptiemethode worden gegarandeerd om informatie te beschermen tegen hackers of menselijke fouten, en kan geen enkele transmissie van gegevens via het Internet of een ander openbaar netwerk worden gegarandeerd voor 100% veilig te zijn.

Onze Website en/of App kunnen links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. KEF onderschrijft geen websites van derden. Toegang tot een andere website via een op onze Website en/of App opgenomen link is voor uw eigen risico. KEF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens of andere inhoud van die websites. Wij raden u aan het privacybeleid te raadplegen van websites van derden die u bezoekt.

12. VERTENTIE VAN GEGEVENS

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden en eventuele rechtstreeks daarmee samenhangende doeleinden waarvoor deze Persoonsgegevens zijn verzameld. Wij zullen rekening houden met eventuele financiële regelgeving en wettelijke verplichtingen die ons verplichten de Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, alsmede met de duur van uw gebruik van onze Website en App. Ook bewaren wij uw Persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor het doel van het lidmaatschap van KEF en in uw eigen belang. Indien u zich wenst uit te schrijven van onze Website en/of App, uw Persoonsgegevens wenst te wijzigen, bij te werken, te verwijderen, of indien u wenst dat wij uw Persoonsgegevens niet langer gebruiken om u de door u gevraagde informatie of diensten te verstrekken, kunt u contact met ons opnemen via data@kef.com.

13. INTERNATIONALE DOORGIFTE EN LOCATIE VAN GEGEVENSVERWERKING  

De informatie die wij verzamelen kan wereldwijd worden verwerkt en internationaal worden doorgegeven. De landen die betrokken zijn bij de overdracht van Persoonsgegevens, gewoonlijk in de vorm van informatieverwerkingsfaciliteiten, omvatten de EER (met inbegrip van een lidstaat van de EU), het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Hongkong, Singapore, Taiwan, Japan en Dubai, alsmede alle landen waar wij en de gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van KEF gevestigd zijn. Daarnaast omvat de verwerkingslocatie ook de dienstverleners en andere derden met wie KEF informatie kan delen (zoals beschreven in paragraaf 9), die buiten het land van uw locatie gevestigd kunnen zijn. Tenzij de regionale voorwaarden in dit Beleid anders bepalen, stemt u, wanneer u de bronnen van KEF opent of door ons uw Persoonsgegevens te verstrekken, in met de overdracht van uw Persoonsgegevens aan onze faciliteiten buiten het land waarin u uw Persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt.

De wetten ter bescherming van Persoonsgegevens van de landen waar uw Persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn wellicht niet zo streng of uitgebreid als die in uw land, maar wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om de bescherming van uw privacy te waarborgen en zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en gebruiken voor de doeleinden die in dit Beleid zijn uiteengezet. In ieder geval zal KEF passende contractuele maatregelen treffen, zoals standaardclausules voor gegevensbescherming en een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, om te waarborgen dat de betreffende KEF-entiteiten en derden een adequaat beschermingsniveau bieden voor uw Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit Beleid en zoals vereist door de toepasselijke lokale wetgeving.

14. UW VERPLICHTING OM UW TOEGANGSRECHTEN VEILIG TE STELLEN

Indien u een account registreert op onze Website en/of App, bent u volledig verantwoordelijk voor het waarborgen en beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. U bent ook volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige claims, verlies of schade als gevolg van een inbreuk op het voorgaande of enig ongeoorloofd gebruik van uw account.

15. VRAGEN / CONTACT

Dit beleid is van toepassing op het verzamelen, gebruiken, bewaren en verwerken van uw Persoonsgegevens door ons, waaronder de volgende entiteiten vallen:
 • GP Acoustics International Limited
 • GP Akoestiek GmbH
 • GP Acoustics (China) Limited
 • GP Acoustics (HK) Limited 
 • GP Acoustics (Taiwan) Limited 
 • GP Acoustics (UK) Limited 
 • GP Acoustics (US) Inc. 
 • KEF Japan Inc.

Als u vragen heeft of klachten, of als u uw Persoonsgegevens wilt inzien of corrigeren of uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in ons bezit wilt intrekken, of een van uw andere rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze Data Manager op data@kef.com. U kunt ook per post contact met ons opnemen via een van de volgende adressen die het dichtst bij u in de buurt liggen:

GP Acoustics International Limited
9/F, Gebouw 12W, Hong Kong Science Park, New Territories, Hong Kong

GP Akoestiek GmbH
Kruppstraße 82-100, 45145 Essen, Duitsland

GP Acoustics (UK) Limited
Eccleston Road, Tovil, Maidstone, Kent ME15 6QP, Engeland, Verenigd Koninkrijk

16. REGIONAAL PRIVACYBELEID

Raadpleeg dit gedeelte van het Beleid dat samen met de overige gedeelten van het Beleid van toepassing is indien u toegang hebt tot en gebruik maakt van de Omgeving van KEF binnen de volgende opgesomde regio's:
 • de Europese Economische Ruimte ("EER") en het Verenigd Koninkrijk;
 • de Republiek Korea;

16.1. GEBRUIKERS UIT DE EER EN HET VERENIGD KONINKRIJK

accordion open
Paragraaf 16.1 van het Beleid is alleen van toepassing indien u zich toegang verschaft tot en gebruik maakt van de Omgeving van KEF in de EER (inclusief een lidstaat van de EU) en het Verenigd Koninkrijk. Het is een aanvulling op de informatie in de rest van het Beleid, hierboven.

GP Acoustics International Limited is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers die via de Omgeving van KEF zijn verzameld.

16.1.1. RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In hoofdstuk 3 beschrijven wij welke soorten Persoonsgegevens wij van u verzamelen en beschrijven wij de doeleinden waarvoor wij die Persoonsgegevens gebruiken en verwerken. Deze vormen samen de grond voor verwerking. Daarnaast vermelden wij in dit deel de rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

Wij baseren ons op de volgende rechtsgrondslagen voor de verwerking van Persoonsgegevens over u en wanneer u toegang krijgt tot en gebruik maakt van de Omgeving van KEF in de EER (inclusief een lidstaat van de EU) en het Verenigd Koninkrijk:

HET IS IN HET LEGITIEME BELANG VAN KEF OM:
 • Verwerken van uw informatie zoals geslacht, geboortedatum, locatie, bedrijf, functie, opleiding, burgerlijke staat en interesses, wanneer u ervoor kiest om (een deel van) deze informatie aan ons te verstrekken, om inzicht te krijgen in de demografische gegevens van gebruikers van onze App en/of Website en om uw account te verifiëren.
 • Verwerken van uw financiële informatie (inclusief rekeninginformatie en aankoopactiviteiten) om uw aankooporders uit te voeren en om fraude en andere illegale activiteiten op onze Website en/of App te voorkomen.
 • Het gebruik van informatie over uw bezoeken aan, en gebruik van onze Website en/of App (inclusief uw IP adres, browsing voorkeuren, apparaat informatie, unieke apparaat identificatoren, geolocatie informatie en andere informatie over uw gebruik van de Website en/of App), bezoeken aan de Fysieke Locaties van KEF en informatie die u ons verstrekt in enquêtes, vragenlijsten voor marketingonderzoek en/of focusgroepen waaraan u verkiest deel te nemen om uw ervaring op de Website en/of App aan te passen, te verbeteren en te optimaliseren en om ons te helpen de Website en/of App aan te bieden, te onderhouden, te optimaliseren en te verbeteren en uw ervaring op de Fysieke Locaties van KEF te verbeteren.
 • Toezicht te houden op de naleving van onze gebruiksvoorwaarden op onze Website en/of App en toezicht te houden op eventuele illegale activiteiten op onze Website en/of App.
 • Het uitvoeren van een contract dat wij met u zijn aangegaan om u de informatie, producten of diensten te leveren die u van ons hebt gevraagd of gekocht (of gewonnen, in het geval van prijsvragen, wedstrijden of promoties waaraan u hebt deelgenomen), met inbegrip van het nakomen van onze verplichtingen jegens u inzake onderhoudsdiensten en klanten- en/of technische ondersteuningsdiensten.
 • Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en aan de wettelijke verplichtingen van KEF, zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.
 • Waar nodig zullen wij uw toestemming vragen voor het verwerken van bepaalde Persoonsgegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot elektronische marketingcommunicatie, zoals beschreven in Sectie 5, hierboven, en met betrekking tot het gebruik van geolocatiegegevens, als u ervoor kiest om locatie-tracking op uw apparaat in te schakelen, zoals beschreven in Sectie 6, hierboven). Indien wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming later te allen tijde intrekken op de wijze die is aangegeven op het moment dat de toestemming werd verkregen en/of door ons een e-mail te sturen op data@kef.com. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond op basis van uw eerdere toestemming, voordat deze werd ingetrokken.

U bent niet verplicht om Persoonsgegevens aan KEF te verstrekken wanneer u de Omgeving van KEF bezoekt of gebruikt, maar indien u dit in de hierboven beschreven omstandigheden niet doet, zullen wij niet in staat zijn om u te voorzien van bepaalde informatie waarom u verzoekt of  van al onze producten en diensten, en zult u niet in staat zijn om alle functies van onze Website en/of App te gebruiken.
 

16.2. GEBRUIKERS UIT KOREA

accordion open
Paragraaf 16.2 van het Beleid is alleen van toepassing indien u toegang heeft tot en gebruik maakt van onze Website en/of App vanuit en/of een bezoek brengt aan de Fysieke Locaties van KEF in de Republiek Korea. Het is een aanvulling op de informatie in de rest van het Beleid, hierboven.

GP Acoustics International Limited is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers die op KEF's Omgeving zijn verzameld.

16.2.1. BEWARING EN VERNIETIGING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Hieronder volgt een lijst van Persoonsgegevens die KEF kan bewaren ter nakoming van verplichtingen op grond van toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zullen worden bewaard en verwerkt voor de periode en het doel zoals voorgeschreven door deze wet- en regelgeving.
Persoonlijke informatie
Periode van bewaring/gebruik
Redenen van bewaring
Naam, Bestelinformatie, Bijv. Verzendadres
5 jaar
Garantie
Datum van de Transactie
5 jaar
Garantie
Tenzij anders bepaald door de bovengenoemde lokale wet- en regelgeving, zal KEF alle persoonsgegevens vernietigen als het doel van de verzameling van Persoonsgegevens is bereikt, of als u om intrekking van onze diensten en verwijdering van uw gegevens heeft verzocht. De gegevens van Persoonsgegevens die in digitale vorm zijn opgeslagen, zullen permanent worden verwijderd. Alle fysieke media en bestanden die de Persoonsgegevens bevatten zullen worden versnipperd of verbrand.

16.2.2. UITBESTEDING EN GEGEVENSOVERDRACHT

Wij wijzen u erop dat uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van KEF die actief zijn in landen buiten Korea, waaronder, maar niet beperkt tot, de EER (waaronder een lidstaat van de EU), het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Hongkong, Singapore, Taiwan, Japan en Dubai. Bovendien kunnen de dienstverleners en andere derden met wie KEF informatie kan delen (zoals beschreven in Hoofdstuk 9) buiten Korea gevestigd zijn. In rechtsgebieden buiten Korea kan de wetgeving inzake gegevensbescherming al dan niet van toepassing zijn of kan deze wetgeving minder streng zijn dan die in Korea. In ieder geval zal KEF passende contractuele maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de betreffende KEF-entiteiten en derden buiten Korea een adequaat beschermingsniveau bieden voor uw Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit Beleid en zoals vereist door de toepasselijke lokale wetgeving.

Hieronder volgt een lijst van aan KEF gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen die Persoonsgegevens van KEF ontvangen:
Ontvangende ondernemingPersoonlijke informatieDoel van de overdrachtOverdrachtsdatum en -methodeGebruiks-/bewaartermijn
AirableIP adres, MAC adresAanbieden van "lokale radiostations" en "favorieten" voor App-gebruikersDoorlopend vanaf het moment dat de Airable service wordt inschakeldTotdat de gebruiker zich terugtrekt uit deze dienst of de KEF App verwijdert
FirebaseVoornaam, achternaam, emailadres, social login idOnderhouden gebruikersaccountMoment van registratie voor KEF IDTot opzegging lidmaatschap
Gebruikersondersteuning biedenOp het moment dat de gebruiker een ondersteuningsverzoek indient
APP-probleemdiagnose en -verbetering uitvoerenOp het moment dat de gebruiker het App diagnose rapport indient
SalesForceDM/Dienst te verstrekkenGebruikersondersteuning biedenOp het moment dat de gebruiker een ondersteuningsverzoek indientTot opzegging lidmaatschap
App-probleemdiagnose en verbetering uitvoerenOp het moment dat de gebruiker het App diagnose rapport indient
Salesforce Service CloudVoornaam, achternaam, emailadres, social login idSociale media aanmelding inschakelenMoment van registratie voor sociale media aanmeldingTotdat gebruiker zich terugtrekt van sociale media aanmelding
FacebookVoornaam, achternaam, emailadres, social login id
GoogleVoornaam, achternaam, emailadres, social login id

Winkelmand (0 artikel)
Bancontact iDEAL American Express Apple Pay Diners Club Discover Mastercard PayPal Visa