Garantie

Retourneren binnen 30 dagen

Alle KEF-producten besteld op kef.com hebben een 30-dagen retour periode. Gedurende deze tijd kunt u uw aankoop retourneren of omruilen, en zullen wij ervoor zorgen dat u uw geld terugkrijgt. Alle retouren (inclusief uitwisselingen) kunnen binnen 30 dagen na ontvangst worden gemaakt. Als voorwaarde voor in aanmerking komende retourzendingen moeten alle geretourneerde producten ongebruikt zijn en moet u ervoor zorgen dat de originele verpakking, en alle andere accessoires zijn meegeleverd en onbeschadigd zijn. Als u een probleem hebt met uw product of als u niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, neem dan contact met ons op.

GARANTIEPERIODE VAN 2 TOT 5 JAAR

Alle KEF-producten zijn met precisie vervaardigd en de erkende distributeurs bieden garantie tegen materiaal en / of fabricagefouten voor de volgende producten vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum:

 • Passieve luidsprekers: 5 jaar
 • Actieve luidsprekers, Actieve subwoofers en Gemotoriseerde luidsprekers: 2 jaar
 • Draadloze luidsprekers, accessoires en hoofdtelefoon: 2 jaar
 • Kube8b / Kube10b / Kube12b: 2 jaar (drivers: 5 jaar)GARANTIEDEKKING EN BEPERKINGEN

Deze garantie is alleen geldig in het land van aankoop en geldt alleen voor de eerste koper van het KEF-product of de KEF-producten van een geautoriseerde dealer. Deze garantie geldt niet voor een andere persoon of overnemer en eindigt als u het KEF-product of de KEF-producten aan een andere partij / entiteit verkoopt of anderszins overdraagt.

Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:

 1. normale of gebruikelijke slijtage en / of enige slijtage door aantasting van het milieu van het KEF-product en / of de componenten ervan
 2. mechanische schade of ontregeling van het KEF-product in transit die niet te wijten is aan de fout van de KEF en zijn erkende distributeur
 3. verslechtering van alle verbruikbare componenten van het KEF-product die door gebruik zouden slijten of uitgeput zouden raken (bijvoorbeeld batterijen)
 4. elk KEF-product waarvan het (de) serienummerlabel (s) ontbreken / is, onleesbaar gemaakt, onleesbaar gemaakt, gewijzigd, verwijderd of beschadigd
 5. elk KEF-product en / of onderdelen ervan die niet is gekocht bij een geautoriseerde dealer / distributeur, inclusief eventuele parallelimporten of producten op de grijze markt
 6. onjuiste of niet-geautoriseerde componenten die zijn vervangen en / of gebruikt voor het KEF-product;
 7. KEF-producten en / of onderdelen daarvan die op enigerlei wijze zijn geïnstalleerd, gedemonteerd, gerepareerd, geconverteerd, gewijzigd, gemanipuleerd of anderszins zijn bemoeilijkt door een andere persoon / entiteit dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van de KEF en zijn geautoriseerde distributeurs
 8. gebreken, storingen, verlies en / of schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit: -
 • een van de omstandigheden zoals uiteengezet in (1) - (7) hierboven
 • een ongeval of nalatigheid die niet is veroorzaakt door de fout van KEF en zijn geautoriseerde distributeurs
 • elke onjuiste installatie of aansluiting van het KEF-product (inclusief maar niet beperkt tot onjuiste aansluiting van het KEF-product op een onjuist voltage of voedingsbron) die niet is veroorzaakt door de fout van een van de KEF en zijn geautoriseerde distributeurs
 • ongepaste verzorging, vallen, verkeerd gebruik, verkeerd gebruik, misbruik of onredelijk of oneigenlijk gebruik, bediening of onderhoud van het KEF-product
 • elke werking van het KEF-product met een defect, ongeschikt of ongeschikt apparaat en / of hulp uitrusting
 • elk gebruik van het KEF-product onder abnormale of ongeschikte spanningspieken of stroompieken;
 • het niet gebruiken, bedienen of onderhouden van het KEF-product in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding
 • blootstelling van het KEF-product aan extreme temperaturen, hitte, water of andere vloeistoffen, insecten, overmatig vocht, zand, chemicaliën, batterijlekkage of andere verontreinigende stoffen
 • overmachtsituaties, inclusief maar niet beperkt tot enige daden van God, vuur, bliksem, tyfoon, storm, aardbeving, orkaan, natuurramp, tsunami, overstroming, oorlog, oproer, openbare overlast
 • andere oorzaken buiten de redelijke controle van KEF en zijn erkende distributeur

 

BELANGRIJK

Garantie kan variëren afhankelijk van de lokale wettelijke vereisten van het betreffende land. Neem contact op met uw plaatselijke geautoriseerde KEF-distributeur ("Erkende distributeur / s") voor meer informatie over specifieke garantievoorwaarden en relevante service procedures. Ga naar KEF.COM voor de lijst met geautoriseerde KEF-distributeurs wereldwijd.

Deze garantie is een aanvulling op, en doet op geen enkele manier afbreuk aan, uw wettelijke rechten als consument onder alle toepasselijke wetten die deze garantie regelen.

Als enige bepaling van deze garantie onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetten die deze garantie regelen, zal die bepaling als scheidbaar worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid van een van de overige bepalingen.

VOORWAARDEN

Koop KEF-producten (inclusief passieve luidsprekers, actieve luidsprekers, actieve subwoofers, gemotoriseerde luidsprekers, elektronica en hoofdtelefoons ["KEF-producten"]) uitsluitend bij dealers ("erkende dealers”) en distributeurs die door KEF zijn geautoriseerd in hun respectieve jurisdictie om echt te verkopen KEF-producten. Vertrouw geen reparatiewerkzaamheden toe aan onbevoegde personen. De componenten die nodig zijn om de originele uitvoering van de KEF-producten is alleen beschikbaar via geautoriseerde distributeurs. Garantie wordt alleen verleend aan KEF-producten die zijn gekocht bij een geautoriseerde dealer en vergezeld zijn van een aankoopbewijs. Er wordt geen garantie gegeven op producten en / of componenten die niet zijn gekocht bij een geautoriseerde dealer / distributeur. Bewaar en ontvang een aankoopbewijs of aankoopbewijs in het geval dat de service van uw product vereist is. Informatie zoals de datum van de oorspronkelijke aankoop, de naam en het modelnummer van het product en de details van de erkende dealer moeten duidelijk op het betreffende aankoopbewijs of aankoopbewijs worden vermeld.

De bepalingen en voorwaarden van deze garantie kunnen van tijd tot tijd worden herzien door KEF en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de laatste voorwaarden. Alle updates van deze garantie worden op de officiële website van KEF-producten geplaatst, www.kef.com.
 

AANSPRAKELIJKHEID

Afgezien van de garantie en services die in deze garantie worden uiteengezet, zijn KEF en zijn geautoriseerde distributeurs, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, niet aansprakelijk jegens u en / of enige derde partij of entiteit voor:
 
 • enig verlies, schade en / of storing veroorzaakt aan een product (en) die verbonden is / zijn met een van de KEF-producten
 • alle schade, verlies en aansprakelijkheid (met uitzondering van persoonlijk letsel of overlijden), hetzij direct, indirect, incidenteel, gevolgschade speciaal, bestraffend of anderszins, op welke wijze dan ook veroorzaakt door, voortvloeiend uit of anderszins met betrekking tot de installatie, levering, gebruik, service, reparatie, vervanging en / of onderhoud van het KEF-product; of
 • enige schade, verlies en aansprakelijkheid (met uitzondering van persoonlijk letsel of overlijden) onder deze garantie met betrekking tot enige handeling, nalatigheid of nalatigheid van een van hun technici, werknemers, agenten, vertegenwoordigers of onafhankelijke contractanten met betrekking tot de daadwerkelijke of vermeende uitvoering van een van de verplichtingen onder deze garantie.

Zonder het bovenstaande te beperken, zal de maximale aansprakelijkheid van de KEF en zijn geautoriseerde distributeurs onder deze garantie in geen geval of onder geen enkele omstandigheid de werkelijke aankoopprijs overschrijden die is betaald voor het KEF-product of de KEF-producten.

GARANTIE

30 DAGEN GRATIS OP PROEF

Alle KEF-producten besteld op kef.com hebben een 30-dagen-geld-terug-garantie. Gedurende deze tijd kunt u uw aankoop gratis retourneren of omruilen, en zullen wij ervoor zorgen dat u uw geld terugkrijgt. Alle retouren (inclusief uitwisselingen) kunnen binnen 30 dagen na ontvangst worden gemaakt. Als voorwaarde voor in aanmerking komende retourzendingen moeten alle geretourneerde producten ongebruikt zijn en moet u ervoor zorgen dat de originele verpakking, garantiekaart, geschenken en alle andere accessoires zijn meegeleverd en onbeschadigd zijn. Als u een probleem hebt met uw product of als u niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, neem dan contact met ons op. We zijn hier om te helpen.


GARANTIEPERIODE VAN 2 TOT 5 JAAR

Alle KEF-producten zijn met precisie vervaardigd en de erkende distributeurs bieden garantie tegen materiaal en / of fabricagefouten voor de volgende producten vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum:

 • Passieve luidsprekers: 5 jaar
 • Actieve luidsprekers, Actieve subwoofers en Gemotoriseerde luidsprekers: 2 jaar
 • Draadloze luidsprekers, accessoires en hoofdtelefoon: 2 jaar
 • Kube8b / Kube10b / Kube12b: 2 jaar (stuurprogramma: 5 jaar)GARANTIEDEKKING EN BEPERKINGEN

Deze garantie is alleen geldig in het land van aankoop en geldt alleen voor de eerste koper van het KEF-product of de KEF-producten van een geautoriseerde dealer. Deze garantie geldt niet voor een andere persoon of overnemer en eindigt als u het KEF-product of de KEF-producten aan een andere partij / entiteit verkoopt of anderszins overdraagt.

Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:

 1. normale of gebruikelijke slijtage en / of enige slijtage door aantasting van het milieu van het KEF-product en / of de componenten ervan
 2. mechanische schade of ontregeling van het KEF-product in transit die niet te wijten is aan de fout van de KEF en zijn erkende distributeur
 3. verslechtering van alle verbruikbare componenten van het KEF-product die door gebruik zouden slijten of uitgeput zouden raken (bijvoorbeeld batterijen)
 4. elk KEF-product waarvan het (de) serienummerlabel (s) ontbreken / is, onleesbaar gemaakt, onleesbaar gemaakt, gewijzigd, verwijderd of beschadigd
 5. elk KEF-product en / of onderdelen ervan die niet is gekocht bij een geautoriseerde dealer / distributeur, inclusief eventuele parallelimporten of producten op de grijze markt
 6. onjuiste of niet-geautoriseerde componenten die zijn vervangen en / of gebruikt voor het KEF-product;
 7. KEF-producten en / of onderdelen daarvan die op enigerlei wijze zijn geïnstalleerd, gedemonteerd, gerepareerd, geconverteerd, gewijzigd, gemanipuleerd of anderszins zijn bemoeilijkt door een andere persoon / entiteit dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van de KEF en zijn geautoriseerde distributeurs
 8. gebreken, storingen, verlies en / of schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit: -
 • een van de omstandigheden zoals uiteengezet in (1) - (7) hierboven
 • een ongeval of nalatigheid die niet is veroorzaakt door de fout van KEF en zijn geautoriseerde distributeurs
 • elke onjuiste installatie of aansluiting van het KEF-product (inclusief maar niet beperkt tot onjuiste aansluiting van het KEF-product op een onjuist voltage of voedingsbron) die niet is veroorzaakt door de fout van een van de KEF en zijn geautoriseerde distributeurs
 • ongepaste verzorging, vallen, verkeerd gebruik, verkeerd gebruik, misbruik of onredelijk of oneigenlijk gebruik, bediening of onderhoud van het KEF-product
 • elke werking van het KEF-product met een defect, ongeschikt of ongeschikt apparaat en / of hulp uitrusting
 • elk gebruik van het KEF-product onder abnormale of ongeschikte spanningspieken of stroompieken;
 • het niet gebruiken, bedienen of onderhouden van het KEF-product in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding
 • blootstelling van het KEF-product aan extreme temperaturen, hitte, water of andere vloeistoffen, insecten, overmatig vocht, zand, chemicaliën, batterijlekkage of andere verontreinigende stoffen
 • overmachtsituaties, inclusief maar niet beperkt tot enige daden van God, vuur, bliksem, tyfoon, storm, aardbeving, orkaan, natuurramp, tsunami, overstroming, oorlog, oproer, openbare overlast
 • andere oorzaken buiten de redelijke controle van KEF en zijn erkende distributeur

 

BELANGRIJK

Garantie kan variëren afhankelijk van de lokale wettelijke vereisten van het betreffende land. Neem contact op met uw plaatselijke geautoriseerde KEF-distributeur ("Erkende distributeur / s") voor meer informatie over specifieke garantievoorwaarden en relevante service procedures. Ga naar KEF.COM voor de lijst met geautoriseerde KEF-distributeurs wereldwijd.

Deze garantie is een aanvulling op, en doet op geen enkele manier afbreuk aan, uw wettelijke rechten als consument onder alle toepasselijke wetten die deze garantie regelen.

Als enige bepaling van deze garantie onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetten die deze garantie regelen, zal die bepaling als scheidbaar worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid van een van de overige bepalingen.

VOORWAARDEN

Koop KEF-producten (inclusief passieve luidsprekers, actieve luidsprekers, actieve subwoofers, gemotoriseerde luidsprekers, elektronica en hoofdtelefoons ["KEF-producten"]) uitsluitend bij dealers ("erkende dealers”) en distributeurs die door KEF zijn geautoriseerd in hun respectieve jurisdictie om echt te verkopen KEF-producten. Vertrouw geen reparatiewerkzaamheden toe aan onbevoegde personen. De componenten die nodig zijn om de originele uitvoering van de KEF-producten is alleen beschikbaar via geautoriseerde distributeurs. Garantie wordt alleen verleend aan KEF-producten die zijn gekocht bij een geautoriseerde dealer en vergezeld zijn van een aankoopbewijs. Er wordt geen garantie gegeven op producten en / of componenten die niet zijn gekocht bij een geautoriseerde dealer / distributeur. Bewaar en ontvang een aankoopbewijs of aankoopbewijs in het geval dat de service van uw product vereist is. Informatie zoals de datum van de oorspronkelijke aankoop, de naam en het modelnummer van het product en de details van de erkende dealer moeten duidelijk op het betreffende aankoopbewijs of aankoopbewijs worden vermeld.

De bepalingen en voorwaarden van deze garantie kunnen van tijd tot tijd worden herzien door KEF en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de laatste voorwaarden. Alle updates van deze garantie worden op de officiële website van KEF-producten geplaatst, www.kef.com.
 

AANSPRAKELIJKHEID

Afgezien van de garantie en services die in deze garantie worden uiteengezet, zijn KEF en zijn geautoriseerde distributeurs, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, niet aansprakelijk jegens u en / of enige derde partij of entiteit voor:
 
 • enig verlies, schade en / of storing veroorzaakt aan een product (en) die verbonden is / zijn met een van de KEF-producten
 • alle schade, verlies en aansprakelijkheid (met uitzondering van persoonlijk letsel of overlijden), hetzij direct, indirect, incidenteel, gevolgschade speciaal, bestraffend of anderszins, op welke wijze dan ook veroorzaakt door, voortvloeiend uit of anderszins met betrekking tot de installatie, levering, gebruik, service, reparatie, vervanging en / of onderhoud van het KEF-product; of
 • enige schade, verlies en aansprakelijkheid (met uitzondering van persoonlijk letsel of overlijden) onder deze garantie met betrekking tot enige handeling, nalatigheid of nalatigheid van een van hun technici, werknemers, agenten, vertegenwoordigers of onafhankelijke contractanten met betrekking tot de daadwerkelijke of vermeende uitvoering van een van de verplichtingen onder deze garantie.

Zonder het bovenstaande te beperken, zal de maximale aansprakelijkheid van de KEF en zijn geautoriseerde distributeurs onder deze garantie in geen geval of onder geen enkele omstandigheid de werkelijke aankoopprijs overschrijden die is betaald voor het KEF-product of de KEF-producten.

Winkelmand (0 Producten)
Bancontact iDEAL American Express Apple Pay Mastercard PayPal Visa