KEF's garantiebeleid

KEF's garantiebeleid

KEF's garantiebeleid

1. Garantieperiode
Alle KEF-producten zijn nauwkeurig ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste normen. In het geval van een productprobleem worden alle KEF-producten echter gedekt door een fabrieksgarantie, die wordt verleend via de geautoriseerde KEF-distributeur en retailpartners. De garantie dekt defecten in materiaal en/of vakmanschap voor de volgende producten, vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop:
kef.com aankoop, retour voor vergoeding / vervanging
30 dagen
Garantieperiode voor reparaties
Drivers
Elektronica
Accessoire
HiFi-luidsprekers
Draadloze HiFi-luidsprekers
Subwoofer
Architecturale luidsprekers
5 jaar
2 jaar
2 jaar
Hoofdtelefoons
2 jaar
2 jaar
2 jaar
Accessoires
2 jaar
KEF kan een aankoopbewijs van u vragen of verwijzen naar productregistratie op kef.com.
2. Hassle free returns
Alle KEF-producten die op kef.com worden besteld, hebben een 30-dagen geld-terug-garantie. Gedurende deze periode kunt u uw aankoop gratis retourneren of omruilen en wij zorgen ervoor dat u uw geld terugkrijgt. Alle retouren (inclusief omruilen) kunnen binnen 30 dagen na ontvangst worden gedaan.

Voorwaarde voor retournering is dat alle geretourneerde producten in dezelfde staat zijn als waarin ze zijn ontvangen in en de originele verpakking, garantiekaart, geschenken en alle andere accessoires moeten schadevrij worden toegevoegd.

Heeft u een probleem met uw product of bent u niet geheel tevreden met uw aankoop, neem dan a.u.b. contact met ons op. Wij zijn er om u te helpen.
3. KEF's beperkte garantie
Deze garantie is van toepassing op de eerste koper van het KEF-product(en) bij een geautoriseerde dealer. Deze garantie is niet van toepassing op een andere persoon of overnemer en eindigt als u het KEF-product(en) verkoopt of anderszins overdraagt aan een andere partij/entiteit.
​​​​​​​
Deze garantie dekt géén van de volgende zaken:
1. Normale of gebruikelijke slijtage en/of slijtage door aantasting van het milieu van het KEF-product en/of de onderdelen daarvan
2. Mechanische schade of verstoring van het KEF-product tijdens het transport die niet is toe te schrijven aan de fout van KEF en zijn geautoriseerde distributeur.
3. Slijtage van verbruiksartikelen van het KEF-product die door gebruik versleten zouden raken.
4. Elk KEF-product waarvan het (de) serienummeretiket(ten) ontbreekt/ontbreken, onleesbaar is/zijn gemaakt, is/zijn beschadigd, veranderd, verwijderd of beschadigd.
5. Alle KEF-producten en/of onderdelen daarvan die niet bij een geautoriseerde dealer/distributeur zijn gekocht, met inbegrip van parallelinvoer of producten voor de grijze markt.
6. Verkeerde of ongeoorloofde onderdelen die voor het KEF-product zijn vervangen en/of gebruikt;
7. alle KEF-producten en/of onderdelen daarvan die zijn geïnstalleerd, gedemonteerd, gerepareerd, omgebouwd, gewijzigd, gemanipuleerd of op enige andere wijze gehinderd door een andere persoon/entiteit dan een geautoriseerde KEF-vertegenwoordiger en geautoriseerde KEF-distributeurs.
8. defecten, storingen, verlies en/of schade die veroorzaakt worden door, of het gevolg zijn van, één van de volgende zaken:
a. één van de in (1) - (7) genoemde omstandigheden
b. elk ongeval of elke nalatigheid die niet is veroorzaakt door de schuld van KEF en geautoriseerde KEF-dealers
c. elke onjuiste installatie of aansluiting van het KEF-product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke onjuiste aansluiting van het KEF-product op een verkeerde spanning of voedingsbron) die niet is veroorzaakt door de fout van KEF en geautoriseerde KEF-dealers
d. elk ongepast onderhoud, laten vallen, foutief gebruik, misbruik of onredelijk of oneigenlijk gebruik, bediening of onderhoud van het KEF-product
e. elke werking van het KEF-product met defecte, ongeschikte of ongepaste apparatuur en/of bijbehorende apparatuur
f. elk gebruik van het KEF-product onder afwijkende of verkeerde spanning of stroompieken
g. het niet gebruiken, bedienen of onderhouden van het KEF-product volgens de instructies in de gebruikershandleiding
h. blootstelling van het KEF-product aan extreme temperaturen, hitte, water of andere vloeistoffen, insecten, overmatig vocht, zand, chemicaliën, batterijlekkage of andere verontreinigingen
i. alle gebeurtenissen van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot daden van God, brand, bliksem, tyfoon, storm, aardbeving, orkaan, natuurramp, tsunami, overstroming, oorlog, oproer, openbare ordeverstoring
j. alle andere oorzaken die buiten de redelijke invloed van KEF en geautoriseerde KEF-dealers vallen
  •  
   4. Internationale Garantie
    KEF biedt beperkte internationale garantie via geautoriseerde KEF-servicecentra en partners. Om in aanmerking te komen voor deze beperkte internationale garantie, moeten klanten hun product eerst registreren via kef.com. De hierboven aangegeven garantieperiode geldt in alle regio's. Internationale garantie zal in overeenstemming zijn met de garantievoorwaarden in paragraaf 1 en 3 hierboven. Voor hulp bij garantieclaims of om het dichtstbijzijnde KEF-servicecentrum te vinden, neem graag contact met ons op via kef.com, onder "Neem contact op".
    5. Reparatie
    1. Productreparaties moeten worden uitgevoerd door een KEF of een KEF geautoriseerd servicecentrum.
    2. KEF behoudt zich het recht voor om voor het uitvoeren van garantiereparaties nieuwe of gerepareerde onderdelen te gebruiken.
    3. De onderdelen die worden gebruikt bij een eventuele garantiereparatie worden gedekt door een extra garantieperiode van 3 maanden.
    6. Voorwaarden
    Koop KEF-producten (inclusief passieve luidsprekers, actieve luidsprekers, powered subwoofers, gemotoriseerde luidsprekers, elektronica en hoofdtelefoons ["KEF-producten"]) uitsluitend bij dealers ("Geautoriseerde dealer(s)") en distributeurs die door KEF in hun respectieve rechtsgebied gemachtigd zijn om authentieke KEF-producten te verkopen. Vertrouw reparatiewerkzaamheden niet toe aan onbevoegden. De onderdelen noodzakelijk voor het behouden van de oorspronkelijke prestaties van KEF-producten zijn enkel verkrijgbaar via geautoriseerde distributeurs.

    Garantie wordt enkel verleend aan KEF-producten die zijn aangeschaft bij een geautoriseerde dealer en die vergezeld gaan van een aankoopbewijs. Er wordt geen garantie gegeven op producten en/of onderdelen die niet bij een geautoriseerde dealer/distributeur zijn gekocht. Bewaar en overleg een ontvangst- of aankoopbewijs voor het geval dat uw product service vereist.

    Informatie zoals de datum van de oorspronkelijke aankoop, de naam en het modelnummer van het product en de gegevens van de geautoriseerde dealer moeten duidelijk worden vermeld op de betreffende kassabon of het aankoopbewijs.

    De voorwaarden en bepalingen van deze garantie kunnen van tijd tot tijd door KEF worden herzien, en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de meest recente voorwaarden. Eventuele wijzigingen van deze garantie zullen worden geplaatst op de officiële website voor KEF-producten: www.kef.com.
    7.   Aansprakelijkheid
    Afgezien van de garantie en de diensten die in deze garantie worden beschreven, zullen KEF en zijn geautoriseerde distributeurs, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk zijn tegenover u en/of enige derde partij of entiteit voor:
    1. elk verlies, elke schade en/of elk defect dat wordt veroorzaakt aan één of meerdere producten gerelateerd aan een KEF-product
    2. enige schade, verlies en aansprakelijkheid (met uitzondering van persoonlijk letsel of overlijden), hetzij direct, indirect, incidenteel, als gevolg van bijzondere omstandigheden, als straf of anderszins, hoe dan ook veroorzaakt door, voortvloeiend uit of anderszins in verband met de installatie, de levering, het gebruik, de service, de reparatie, de vervanging en/of het onderhoud van het KEF-product; of
    3. enige schade, verlies en aansprakelijkheid (met uitzondering van persoonlijk letsel of overlijden) onder deze garantie met betrekking tot een handeling, verzuim of nalatigheid van één van hun technici, werknemers, dealers, vertegenwoordigers of onafhankelijke aannemers met betrekking tot de feitelijke of vermeende uitvoering van één van de verplichtingen onder deze garantie.

     Zonder het bovenstaande te beperken, zal de maximale aansprakelijkheid van KEF en zijn geautoriseerde distributeurs onder deze garantie in géén geval of onder géén enkele omstandigheid méér bedragen dan de werkelijk betaalde aankoopprijs van het KEF-product of de KEF-producten.
     Welkom bij myKEF

     Haal het meeste uit uw KEF-ervaring.

     Hoogwaardige KEF-ervaringen. Extra voordelen.

     Account aanmaken
     U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
     Alle kortingen worden weergegeven op de winkelwagenpagina
     U bent nog niet aangemeld. Log in of maak een account aan om optimaal te genieten van uw KEF-ervaring.
     Visa Mastercard American Express Apple Pay Diners Club Discover Bancontact iDEAL
     Winkelwagen (0 item)
     Visa Mastercard American Express Apple Pay Diners Club Discover Bancontact iDEAL