Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Aanvaarding Van Algemene Voorwaarden

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden (de "Algemene voorwaarden") voor het gebruik van de website weergegeven op de URL kef.com en de bijbehorende domeinen of subdomeinen (de "Site"). Door gebruik te maken van de Site beheerd door GP Acoustics Group en / of zijn gelieerde ondernemingen ("KEF" en, gezamenlijk met "wij" of "ons"), wordt u geacht te hebben erkend en ermee ingestemd dat de onderstaande Algemene voorwaarden bindend zijn op jou. We kunnen de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Eenmaal gepost op de Site, zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden op u van toepassing. U wordt geadviseerd om deze pagina regelmatig te bezoeken om de nieuwste Algemene voorwaarden te bekijken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn vertaald vanuit het Engels. KEF behoudt zich het recht voor om grammaticale en spellingsfouten te corrigeren en in de correcte context te plaatsen.

Gebruik Van De Site

Deze site wordt aangeboden als informatie- en winkelhulpmiddel, maar voor geen ander doel. Elk ander gebruik van deze site, inclusief maar niet beperkt tot reproductie of enige wijziging, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KEF, is ten strengste verboden.

U mag de veiligheid van de Site niet schenden of proberen te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, toegang tot gegevens die niet voor u bestemd zijn of inloggen op een server of account waartoe u niet bevoegd bent, het proberen te onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk, poging tot overtreding van beveiligings- of authenticatiemaatregelen zonder de juiste autorisatie, of pogingen om de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren. Overtreding van systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

U mag zich niet bezighouden met het verzenden van spam, inclusief maar niet beperkt tot enige vorm van ongevraagde e-mails of berichten.

U stemt ermee in om geen apparaat, software of routine te gebruiken om de juiste werking van de Site of enige transactie die wordt uitgevoerd op de Site of met het gebruik van de Site door een ander persoon te verstoren of proberen te verstoren.

Productinformatie En Beschikbaarheid

Informatie over prijzen en beschikbaarheid op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. KEF is niet gebonden aan fouten of weglatingen bij het plaatsen van productinformatie of prijzen met betrekking tot producten die op deze site worden aangeboden. In het geval een product tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie wordt vermeld als gevolg van een typografische fout of een fout in de prijsbepaling of productinformatie, hebben wij het recht om geplaatste bestellingen te weigeren of te annuleren voor producten die voor de onjuiste prijs zijn vermeld. We hebben het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en of uw creditcard is belast. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, zullen wij onmiddellijk een creditering op uw creditcardrekening afgeven voor het bedrag van de kosten. Sommige van de producten en diensten op de Site worden alleen ter informatie of voor promotionele doeleinden weergegeven en zijn mogelijk niet beschikbaar voor aankoop via de Site. Alle producten en diensten die te koop worden aangeboden op de site zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De afbeeldingen van de producten op de site zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op de computer de kleur van de producten nauwkeurig weergeeft. Uw producten kunnen enigszins afwijken van die afbeeldingen, vooral wanneer onze producten natuurlijke productcomponenten bevatten, zoals hout. De verpakking van de producten kan afwijken van de afbeeldingen op onze site.

Naleving Van Het Verzend- En Retourbeleid

U stemt ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn door ons verzend- en retourbeleid in verband met de aankopen of retouren van producten die via deze site zijn gekocht. Ons huidig beleid inzake verzending en afhandeling en retouren en ruilen is hierin door verwijzing opgenomen en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

Links En Inhoud Van Derden

Deze Site kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet als een goedkeuring door KEF. Bepaalde inhoud van externe leveranciers kan beschikbaar worden gesteld als onderdeel van deze site. Deze inhoud wordt als betrouwbaar beschouwd, maar we geven geen goedkeuring of garanderen de nauwkeurigheid of volledigheid van deze inhoud.

Privacybeleid

Wij vinden de privacy van onze gebruikers van het grootste belang en we hebben een privacybeleid ontwikkeld om onze gebruikers te beschermen ("Privacybeleid"). Ons huidig Privacybeleid is hierin door verwijzing opgenomen en maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Naleving Van Wetten

U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van deze Site en uw aankoop van producten of diensten via deze Site. We kunnen, naar eigen goeddunken, werkelijke of vermeende schendingen melden aan de politie of bevoegde autoriteiten. Als we door een klacht of anderszins op de hoogte worden gesteld van een mogelijke of vermoede schending van deze Algemene voorwaarden, kunnen we (maar zijn we niet verplicht) een onderzoek uitvoeren om de aard en omvang van de vermoedelijke overtreding en de juiste handhavingsactie te bepalen, tijdens welk onderzoek we services aan een klant die wordt onderzocht kunnen opschorten. U stemt ermee in om volledig mee te werken aan dergelijk onderzoek. U erkent dat schendingen van de Algemene voorwaarden of het Privacybeleid kunnen worden onderworpen aan strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Beëindiging Van Gebruik

We kunnen uw e-mailadres of IP-adres blokkeren, uw toegang tot of gebruik van alle of een deel van de Sites beëindigen en opschorten en alle inhoud binnen dergelijke services onmiddellijk en om elke reden zonder kennisgeving verwijderen voor elk gedrag waarvan wij menen dat het storend is naar de Sites of in overtreding is van enige toepasselijke wet of deze Algemene Voorwaarden.

Disclaimer En Beperking Van Aansprakelijkheid Met Betrekking Tot Deze Site

Hoewel wij ons inspannen om de meest accurate, actuele informatie te verstrekken, zijn de directories en informatie op deze Site mogelijk verouderd of bevatten ze weglatingen, onjuistheden of andere fouten. Deze site en de daarin aanwezige materialen worden "AS IS" verstrekt. Wij geven geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook met betrekking tot deze Site, haar activiteiten, inhoud, informatie of materialen. WE WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, VAN WELKE SOORT MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF HET GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U stemt ermee in dat wij, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, partners of andere vertegenwoordigers niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit de werking, inhoud of het gebruik van deze site. U stemt ermee in dat deze beperking van aansprakelijkheid uitgebreid is en van toepassing is op alle soorten schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, compenserende, speciale, incidentele, punitieve en gevolgschade, schade voor winstderving, inkomsten, gegevens en gebruik, opgelopen door u of een derde partij, of het nu gaat om een contractuele actie of een onrechtmatige daad, die voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van deze Site of een andere hypergekoppelde website.

Auteursrecht En Handelsmerk

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, compilaties van gegevens en software (en de samenstelling van dergelijke inhoud), is het eigendom van KEF, of onze externe licentiegevers die beschermd door copyright- en handelsmerkwetten.

U mag delen van de Site niet geheel of gedeeltelijk gebruiken, overdragen, downloaden of anderszins reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Hergebruik van een van de voorgaande is ten strengste verboden en we behouden al onze rechten.

Alle andere handelsmerken die niet het eigendom zijn van ons of onze dochterondernemingen die op deze Site voorkomen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet verbonden zijn met, verbonden zijn met, of gesponsord door ons.

Voorwaarden Welkomstaanbieding

 1. De kortingscode van 10% korting op de Mu7 Noise Cancelling Over-ear draadloze hoofdtelefoon en Mu3 Noise-Cancelling True Wireless oordopjes wordt je toegestuurd als je je aanmeldt voor het ontvangen van KEF-updates en is van toepassing op aankopen op nl.kef.com
 2. De kortingscode wordt je toegestuurd door info.nl@marketing.kef.com binnen 24 uur nadat je je hebt aangemeld voor het ontvangen van KEF Updates. Voeg dit adres toe aan uw adressenlijst.
 3. De aanbieding kan slechts eenmaal gebruikt worden op de Mu7 Noise-Cancelling Over-ear draadloze koptelefoon of de Mu3 Noise-Cancelling True Wireless Earphones.
 4. Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere prijs- of productpromoties of worden ingewisseld voor een alternatief in contanten.
 5. De aanbieding is geldig vanaf nu tot 1 april 2024.
 6. KEF behoudt zich het recht voor deze actie op elk moment in te trekken, te wijzigen of te annuleren, E&OE.
 7. KEF behoudt zich het recht voor om alle voorwaarden van deze actie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en behoudt zich het recht voor om de uiteindelijke beslissing te nemen in geval van een geschil.
 8. KEF zal alle persoonlijke informatie gebruiken en behandelen in overeenstemming met haar Privacybeleid hier.
 9. Schrijf ons op info.nl@kef.com als je vragen hebt of voor meer informatie.

Heeft U Vragen? Neem Contact Met Ons Op

Neem contact met ons op als u vragen over deze Algemene voorwaarden heeft.

Take It Home: Algemene Voorwaarden

 1. Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle permanente inwoners van de deelnemende landen* van 18 jaar en ouder, met uitzondering van werknemers van GP Acoustics Group en hun directe familie, hun vertegenwoordigers of iedereen die beroepshalve betrokken is bij de Wedstrijd. 
 2. Er zal in totaal één (1) wedstrijdwinnaar zijn. De winnaar ontvangt een set van twee (2) tickets om LISTEN TOKYO bij te wonen.
 3. De prijs bestaat uit twee (2) economy retourvluchten vanaf de woonplaats van de winnaar naar Tokio; maximaal twee (2) overnachtingen van maximaal US$300 per nacht, inclusief belastingen; en twee (2) tickets voor het Listen Tokyo evenement op 19 januari.
 4. De reis moet worden gemaakt in januari 2024, inclusief 19 januari 2024.
 5. De reis is afhankelijk van de beschikbaarheid van vluchten en accommodatie zoals aangekocht door het aangestelde agentschap CTM.
 6. Reizen naar de belangrijkste luchthavens van deelnemende landen of incidentele uitgaven zijn niet inbegrepen. Er is geen contant geld of ander alternatief voor de vermelde prijs en de prijs is niet overdraagbaar, en geen deel of delen van de prijs kunnen worden vervangen door andere voordelen, items of toevoegingen.
 7. Voor vertrek moet de winnaar een uitgebreide reisverzekering afsluiten.
 8. GP Acoustics (UK) Ltd is niet aansprakelijk voor uitgaven in verband met de prijzen, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor visumaanvragen, door vervoerders opgelegde toeslagen, reisverzekeringen, extra bagagekosten, servicekosten voor reisleiders, alle soorten fooien, alle hotel servicekosten (bijv. wasserij, internet, interlokaal bellen, bar en restaurant etc.) en alle zelf betaalde activiteiten die zijn uitgesloten in het reisschema en andere toeslagen etc. 
 9. Noch GP Acoustics (UK) Ltd, noch de prijsleverancier zijn aansprakelijk voor kosten of uitgaven die buiten de beschrijving vallen.
 10. GP Acoustics (UK) Ltd aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, verlies, aansprakelijkheid, letsel of teleurstelling opgelopen of geleden door u als gevolg van het deelnemen aan de wedstrijd of het accepteren van de prijs.
 11. De wedstrijd loopt van 19 december 2023 tot 2 januari 2024 om 02:00 GMT
 12. Alle deelnemers moeten het formulier invullen en de wedstrijdvraag in 10 woorden of minder beantwoorden, en zich aanmelden voor het ontvangen van KEF nieuwsbrieven.
 13. De winnaars worden gekozen door de jury op het marketingkantoor van GP Acoustics (UK) op 2 januari 2024. Inzendingen worden beoordeeld op basis van originaliteit, passie en creativiteit.
 14. De winnaars krijgen op 5 januari 2024 per e-mail bericht en worden aangekondigd op de sociale media van KEF en per e-mail aan alle deelnemers op 5 januari 2024.
 15. Om hun tickets te claimen, moeten de winnaars voor 10 januari 2024 een e-mail sturen naar listen@kef.com.
 16. GP Acoustics (UK) Ltd zal proberen om binnen 5 dagen (welke termijn naar goeddunken van de organisator kan worden verlengd) contact op te nemen met de Winnaar(s) via het opgegeven e-mailadres en details te geven over hoe ze hun prijs kunnen claimen. Als een winnaar niet binnen 5 dagen na berichtgeving door GP Acoustics (UK) Ltd reageert, vervalt de prijs van de winnaar en heeft GP Acoustics (UK) Ltd het recht om een andere winnaar te kiezen (en die winnaar moet binnen 5 dagen reageren op de e-mail van GP Acoustics (UK) Ltd, anders vervalt ook zijn prijs). 
 17. De winnaar kan gevraagd worden om deel te nemen aan promotionele activiteiten gerelateerd aan de wedstrijd en de winnaar dient op redelijk verzoek van KEF aan dergelijke activiteiten deel te nemen. De winnaar geeft toestemming voor het gebruik door KEF en haar gerelateerde bedrijven, zowel voor als na de sluitingsdatum van de wedstrijd, voor onbepaalde tijd, van de stem, het beeld, de foto en de naam van de winnaar voor publicitaire doeleinden (in elk medium, inclusief foto's en films, en op het internet, inclusief websites gehost door KEF en haar gerelateerde bedrijven) en in reclame-, marketing- of promotiemateriaal zonder aanvullende vergoeding of voorafgaande kennisgeving en, door deel te nemen aan de wedstrijd, geven alle deelnemers toestemming voor hetzelfde. 
 18. KEF behoudt zich het recht voor om deze Prijsvraag op elk moment in te trekken, te wijzigen of te annuleren, E&OE. 
 19. KEF behoudt zich het recht voor om alle voorwaarden van deze wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en behoudt zich het recht voor om de uiteindelijke beslissing te nemen in het geval van een geschil. 
 20. KEF zal alle persoonlijke informatie gebruiken en behandelen in overeenstemming met haar Privacybeleid hier.
 21. GP Acoustics (UK) Ltd is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen indien dit wordt veroorzaakt door iets dat redelijkerwijs buiten zijn macht ligt. Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, weersomstandigheden, brand, overstroming, orkaan, staking, arbeidsconflict, oorlog, vijandelijkheden, politieke onrust, rellen, burgerlijke onrust, onvermijdelijke ongevallen, toezichthoudende wetgeving of andere omstandigheden die neerkomen op overmacht.
 22. Op de Wedstrijd is Engels recht van toepassing.
 23. Indien er enige inconsistentie bestaat tussen de Engelse versie en de taalversie (Chinees, Japans, Koreaans, Duits, Frans, Spaans of Nederlands) van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Engelse versie. 
 24. De promotor is GP Acoustics (UK) Ltd Eccleston Road Tovil, Maidstone, Kent, ME15 6QP, Verenigd Koninkrijk.
 25. Schrijf ons op info.nl@kef.com als u vragen hebt of nadere toelichting wenst. 
Take It Home UGC: Algemene Voorwaarden
1. Deze wedstrijd gaat van start op 30 oktober 2023 en eindigt op 27 november 2023 (om 23.59 uur GMT). Inzendingen op of na 27 november 23.59 uur komen niet in aanmerking.
2. Dit zijn de inzendingsvoorwaarden:
2.1 Plaats een afbeelding of video op uw Instagramfeed waaruit blijkt wat uw gevoelens zijn bij het luisteren naar de playlist van KEF Listen Amsterdam
2.2 Schrijf in het onderschrift op wat u voelt bij het luisteren naar de playlist van KEF Listen Amsterdam
2.3 Gebruik de hashtag #TakeItHome in het onderschrift
2.4 Tag het Instagram-account @kef.global in uw bericht
3. Aan het einde van de wedstrijd wordt één (1) winnaar geselecteerd.
4. De winnaar wordt beloond met een paar LS50 Wireless II – Carbon Black.
5. De winnaar wordt op basis van de inzendingsvoorwaarden bepaald en krijgt hier op 28 november 2023 via Direct Message op Instagram bericht over (“Bekendmaking”).
6. De winnaar kan de prijs claimen door uiterlijk 30 november 2023 te reageren op de via Instagram verstuurde Direct Message en KEF toestemming te geven om de betreffende afbeelding of video altijd te mogen gebruiken op KEF’s socialmediakanalen.
7. De winnaar wordt in de Bekendmaking mogelijk gevraagd om persoonsgegevens te verschaffen voor het leveren van de prijs.
8. KEF behoudt zich het recht voor om deze actie op enig moment in te trekken, aan te passen of te annuleren, wijzigingen en fouten voorbehouden.
9. KEF behoudt zich het recht voor om alle voorwaarden van deze actie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij eventuele conflicten de definitieve beslissing te nemen.
10. KEF gebruikt en behandelt alle persoonsgegevens in lijn met het KEF-privacybeleid.
11. Bij vragen of voor verdere uitleg kun je e-mailen naar listen@kef.com.
Welkom bij myKEF
Aanmelden

Haal het meeste uit uw KEF-ervaring.

Hoogwaardige KEF-ervaringen. Extra voordelen.

Account aanmaken
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Alle kortingen worden weergegeven op de winkelwagenpagina
U bent nog niet aangemeld. Log in of maak een account aan om optimaal te genieten van uw KEF-ervaring.
Visa Mastercard American Express Apple Pay Diners Club Discover Bancontact iDEAL
Winkelwagen (0 item)
Visa Mastercard American Express Apple Pay Diners Club Discover Bancontact iDEAL