Vier 60 Jaar KEF

Internationale KEF Maand 2021

Vier 60 Jaar KEF

Internationale KEF Maand 2021

Celebrate 60 Years Of KEF

Internationale KEF Maand 2021

We Vieren 60 Jaar KEF

Wilt u meer weten over KEF, onze filosofie en onze manier van werken? Om ons 60-jaar jubileum te vieren, spraken we met verschillende leden van het team over geluid, wat hen enthousiast maakt en wat zij denken dat er in de toekomst van KEF ligt.

Zes decennia geweldige Britse muziek

Als we terugkijken op 60 jaar KEF-luidsprekerinnovatie, spreekt het voor zich dat we ook de balans opmaken van de manier waarop het geluid dat uit de luidsprekers komt in de loop der jaren is veranderd en geëvolueerd.

Om dit te doen, hebben we een reeks playlists gemaakt die elk van die zes decennia chronologisch in kaart brengen. Natuurlijk is de muziekwereld heel divers en is er een enorme keuze - maar we wilden ons Britse erfgoed en onze roots vieren en een verhaal vertellen dat het onze weerspiegelt. 


VERDER LEZEN

accordion open

Dit is dus een demonstratie van zes decennia Britse invloed op de manier waarop we luisteren, met alle sonische, stilistische en technische vooruitgang van legendarische muzikanten en producers.
U kunt horen hoe de technologie vooruitging vanaf het prille begin van jerry-rigged geluidssynthese in de BBC Radiophonic Workshop, via synthpop en rave, tot de ultrafijne digitale techniek van James Blake en FKA Twigs.

Maar net zo belangrijk is ook hoe rock, disco, reggae en pop de manier waarop 'echte instrumenten' en menselijke stemmen klinken hebben ontwikkeld. Sommige draden lopen dwars door de decennia heen - van de jaren zestig tot vandaag verschijnen bijvoorbeeld jazz, folk en soul in nieuwe iteraties. Bij elke luisterbeurt hoor je meer details over de evolutie van stijlen en technieken: het was inderdaad een genot om ze te maken, onze oren te openen voor de verandering door de jaren heen, en we hopen dat u net zoveel plezier hebt met het bezoeken en opnieuw bekijken ervan, zoals wij dat hebben


From sophisticated jazz and easy listening through sci-fi and psychedelia to the birth of rock as we know it, the sixties were revolutionary in every way.
 
​​​​​​​

LUISTER OP

Of het nu hardrock, disco, reggae of de geboorte van elektronische pop was, de jaren zeventig stonden in het teken van een ambitieuze verkenning van de mogelijkheden van de studio.
 

LUISTER OP

Het digitale tijdperk gaf in de jaren tachtig nieuwe mogelijkheden voor helderheid en glans in - en hiphop, house en samplers zetten de muziek op zijn kop.
 

LUISTER OP

Dancemuziek en elektronica zorgden voor innovatie in de jaren negentig, maar er waren ook meer dan genoeg bands die het tempo bijhielden.
 
​​​​​​​

LUISTER OP

De "iPod-generatie" veranderde de nullen in een rel van opnieuw geconfigureerde verwijzingen naar het verleden, terwijl grime en basmuziek de zaken vooruit stuwden.
 

LUISTER OP

Het laatste decennium was een tijd van toenemende verfijning, aangezien een nieuwe generaties via relaties tussen het digitale en het echte werken.
 

LUISTER OP

Van verfijnde jazz en easy listening tot sci-fi en psychedelica tot de geboorte van rock zoals we die kennen, de jaren zestig waren in alle opzichten revolutionair.

LUISTER OP

Of het nu hardrock, disco, reggae of de geboorte van elektronische pop was, de jaren zeventig stonden in het teken van een ambitieuze verkenning van de mogelijkheden van de studio.

LUISTER OP

Het digitale tijdperk gaf in de jaren tachtig nieuwe mogelijkheden voor helderheid en glans in - en hiphop, house en samplers zetten de muziek op zijn kop.

LUISTER OP

Dancemuziek en elektronica zorgden voor innovatie in de jaren negentig, maar er waren ook meer dan genoeg bands die het tempo bijhielden.

LUISTER OP

De "iPod-generatie" veranderde de nullen in een rel van opnieuw geconfigureerde verwijzingen naar het verleden, terwijl grime en basmuziek de zaken vooruit stuwden.

LUISTER OP

Het laatste decennium was een tijd van toenemende verfijning, aangezien een nieuwe generaties via relaties tussen het digitale en het echte werken.

LUISTER OP

Vier Internationale KEF Maand 2021 met een kans om de LS50 Wireless II te winnen

#KEFCELEBRATES60

2021 markeert 60 jaar KEF's baanbrekende benadering van high-fidelity innovatie. Zes decennia waarin we constant de grenzen verlegden om perfectie te bereiken en muziekliefhebbers de kans te geven om het geluid te horen zoals hun favoriete artiesten dat wilden.

Om dit te vieren, bieden we drie KEF-fans de kans om drie ongelooflijke prijzen te winnen: LS50 Wireless II plus een KC62 subwoofer, een paar LS50 Wireless II en onze Mu3 Noise Cancelling True Wireless Earphones

Deel uw lievelingsmuziek om te winnen

Om 60 jaar KEF te vieren, hebben we zes playlists samengesteld, één voor elk decennium, waarbij we iconische Britse nummers selecteren die elk decennium het beste vertegenwoordigen.

Om kans te maken op één van drie fantastische prijzen, hoeft u ons alleen hieronder te vertellen welke van de zes decennia uw favoriete muzikale periode is, welk muziekstuk dit volgens u het beste weerspiegelt en waarom. Het kan een hit zijn, een filmmuziek, een themalied of een showdeuntje - wat voor jou ook het beste de geest van het decennium weergeeft.

Zo simpel is het

Dit Kunt U Winnen – Details

Prijswaarde €4,398

LS50 Wireless II + KC62

Prijswaarde €2,799

LS50 Wireless II

Prijswaarde €229

Mu3


Lees hier de volledige algemene voorwaarden

accordion open

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Wettelijke verbintenis: Door deel te nemen aan een wedstrijd wordt de deelnemer ('deelnemer') geacht deze regels te hebben gelezen en er mee te hebben ingestemd, alsook met alle andere eisen die in het gerelateerde promotiemateriaal worden gesteld. De wedstrijd valt onder het Engelse recht. Bij geschillen zijn alleen Engelse rechtbanken bevoegd uitspraak te doen. In het geval van een online wedstrijd bevestigt u door het accepteren van deze algemene voorwaarden dat u in uw land van verblijf geen wetten overtreedt met betrekking tot de rechtmatigheid van het deelnemen aan onze wedstrijd. De organisator: GP Acoustics (UK) Ltd Eccleston Road Tovil, Maidstone, Kent, ME15 6QP, UK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deelnemers die op onrechtmatige wijze aan de wedstrijd deelnemen. In geval van twijfel dient u de website meteen te verlaten en contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten in uw land.


DEELNAME AAN WEDSTRIJD:
1. Alle vaste inwoners van de deelnemende landen* van 18 jaar en ouder mogen aan de wedstrijd meedoen, met uitzondering van medewerkers van de GP Acoustics Group en hun naaste familieleden, tussenpersonen of anderen die zakelijk aan de wedstrijd zijn verbonden.

2. Alle deelnemers moeten hun naam en email adres invullen, en het formulier invullen om mee te doen aan de wedstrijd.

3. De openingsdatum voor inzendingen is dinsdag 12 oktober 2021 en de sluitingsdatum voor de ontvangst van alle inzendingen is vrijdag 22 oktober 2021. Dubbele inzendingen voor dezelfde iemand worden niet geaccepteerd.

4. The contest closes at 23:59 on 22nd October 2021 CET. Entries received after that date and time will not be considered.De wedstrijd zal om 23:59 van 22 oktober 2021 CET aflopen. Inzendingen die na die tijd worden ontvangen zullen niet in aanmerking worden genomen.

5. De winnaar zal bekend worden gemaakt op social media en verwittigd via e-mail op 2 november 2021.

6. De wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of beheerd door, of geassocieerd met, Facebook of Instagram. 

7. De winnende mechanismen van de wedstrijd worden door de organisator bepaald. De organisator behoudt zich het recht voor om de winnende mechanismen van de wedstrijd naar eigen goeddunken aan te passen en/of te wijzigen, zonder hierbij enige reden te hoeven aangeven of deelnemers op de hoogte te hoeven stellen van een dergelijke wijziging.

8. GP Acoustics (UK) Ltd zijn niet aansprakelijk voor kosten en onkosten die verbonden zijn aan de prijs, behalve de verzendkosten en douane/rechten voor de prijzen zelf.

9. Noch GP Acoustics (UK) Ltd, noch de prijsleverancier zijn aansprakelijk voor kosten of onkosten die niet in de beschrijving zijn opgenomen.

10. GP Acoustics (UK) Ltd zal proberen om binnen 5 dagen (te verlengen indien de organisator dat nodig acht) contact op te nemen met de winnaar via het verstrekte emailadres en middels Facebook of Instagram en zal de winnaar meer details geven over hoe de prijs in ontvangst kan worden genomen. Indien een winnaar niet binnen 5 dagen nadat hij/zij door GP Acoustics (UK) Ltd op de hoogte is gesteld, niet reageert, dan vervalt de prijs van de winnaar. GP Acoustics (UK) Ltd behoudt zich in dat geval het recht voor om een andere winnaar te kiezen (en die winnaar zal opnieuw binnen 5 dagen op de email van GP Acoustics (UK) Ltd moeten reageren want anders verliest ook hij/zij het recht op de prijs).

11. Er is geen geld of ander alternatief voor de genoemde prijzen. De prijs is niet overdraagbaar, en geen enkel deel of delen van de prijs kunnen worden vervangen door andere voordelen, items of toevoegingen.

12. GP Acoustics (UK) Ltd behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs van vergelijkbare waarde in het geval de oorspronkelijke prijs niet beschikbaar is.

13. De winnaar kan worden verplicht deel te nemen aan promotionele activiteiten in verband met de Wedstrijd en de winnaar zal op redelijk verzoek van KEF aan dergelijke activiteiten deelnemen. De winnaar geeft KEF en de aan haar gelieerde ondernemingen toestemming om zowel voor als na de sluitingsdatum van de Wedstrijd de stem, afbeelding, foto en naam van de winnaar onbeperkt te gebruiken voor publicitaire doeleinden (in elk medium, inclusief foto's en films, en op het internet, inclusief websites die door KEF en de aan haar gelieerde bedrijven worden gehost) en voor reclame-, marketing- of promotiemateriaal, zonder extra compensatie of voorafgaande kennisgeving. Bij deelname aan de Wedstrijd geven alle deelnemers hier toestemming voor.

14. KEF zal alle persoonlijke informatie die u aan haar verstrekt, gebruiken en behandelen zoals beschreven in haar privacybeleid en in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat u akkoord met het verzamelen, bewaren, gebruiken en verspreiden van uw persoonlijke informatie om de wedstrijd te verwerken en contact met u op te nemen over uw Prijswedstrijd, en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven in paragraaf 16.

15. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor inzendingen die verloren gaan, vertraging oplopen, foutief of onvolledig zijn of niet kunnen worden geleverd of ingevoerd om welke technische of andere reden dan ook. Het bewijs van levering van de inzending is geen bewijs van ontvangst.

16. GP Acoustics (UK) Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade, verlies, aansprakelijkheid, letsel of teleurstelling die u hebt opgelopen of geleden als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of het accepteren van de prijs.

17. GP Acoustics (UK) Ltd wijst verder aansprakelijkheid af voor enig letsel of schade aan uw eigen computer of die van een ander met betrekking tot, of als gevolg van, deelname aan of het downloaden van materialen in verband met de Wedstrijd. Niets zal de aansprakelijkheid van GP Acoustics (UK) Ltd uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van één van beide partijen.

18. GP Acoustics (UK) Ltd behoudt zich het recht voor om te allen tijde en van tijd tot tijd deze Wedstrijd te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande kennisgeving om redenen die buiten haar controle vallen (inclusief, zonder beperking, in het geval van verwachte, vermoede of daadwerkelijke fraude).

19. Elk geschil over de kwaliteit, prestaties of de waarde van de prijs moet door de winnaar rechtstreeks met de leverancier worden afgehandeld. Alle garanties en aftersale-diensten zullen door de leveranciers verantwoordelijk worden gesteld en GP Acoustics (UK) Ltd zal geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot het bovenstaande. GP Acoustics (UK) Ltd zal geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tot enig aspect van gerelateerde producten/diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun kwaliteit en de levering.

20. GP Acoustics (UK) Ltd is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen wanneer het niet nakomen wordt veroorzaakt door iets dat buiten haar redelijke controle ligt. Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, weersomstandigheden, brand, overstroming, orkaan, staking, arbeidsconflicten, oorlog, vijandelijkheden, politieke onrust, rellen, burgerlijke onrust, onvermijdelijke ongelukken, het overtreden van wetgeving of andere omstandigheden die neerkomen op overmacht.

21. De Wedstrijd valt onder het Engelse recht.

22. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie en versies in andere talen (Chinees, Japans, Duits, Frans of Nederlands) van deze Algemene Voorwaarden, dan is de Engelse versie doorslaggevend.

23. De organisator is GP Acoustics (UK) Ltd Eccleston Road Tovil, Maidstone, Kent, ME15 6QP, VK.


* Lidstaat van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Hong Kong, Taiwan, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië.


Het Verhaal Van KEF

KEF is genoemd naar Kent Engineering and Foundry, en hier begint ook ons verhaal. Onze oprichter Raymond Cooke werd gedreven door een passie voor muziek en streefde naar een perfect compromisloos geluid. Keer op keer gebruikte hij hierbij technologie iom KEF’s solide positie in state-of-the-art audio zeker te stellen.

ONTDEK MEER
Winkelmand (0 Producten)
Bancontact iDEAL American Express Apple Pay Diners Club Discover Mastercard PayPal Visa